Upphandling ska ge giftfria förskolor

MILJÖ. Riksdagen vill att regeringen arbetar för att kommuner ska få mer makt i upphandlingar som rör miljökrav, i synnerhet när det gäller miljön för förskolor.

Riksdagen ser upphandlingar som ett verktyg för kommunerna att garantera giftfria produkter till sina förskolor. Utskottet vill därför att regeringen återkommer med lagförslag om detta.

Enligt riksdagen är det viktigt att samhället strävar efter en giftfri miljö och att produkter som finns på marknaden inte skadar människor, djur och natur, i synnerhet produkter som finns i barns närhet. ”Genom att öka kunskapen i kommunerna om vilka krav som kan ställas vid offentliga upphandlingar när det gäller miljö och hälsa blir det möjligt för kommunerna att upphandla giftfria produkter till sina förskolor", resonerar ledamöterna i utskottet.

I budgetpropositionen för 2015 aviserade regeringen att en ny organisation för upphandlingsstöd ska bildas under 2015. I dag finns det stödet vid Konkurrensverket. Kort därefter tillsatte regeringen en utredning som ska förbereda och genomföra bildandet av den nya myndigheten startar verksamheten den 1 september 2015.

Förslaget kommer ursprungligen från en motion från de borgerliga partierna.

 

Forrige artikel Myndigheter bistår med forskningspolitik Næste artikel Mer detaljrik statistik för solel