Uppdrag räddningsplan för pollinatörer

KORTNYTT. Hur ska minskningen av vilda pollinatörer hejdas? Det ska Naturvårdsverket svara på, enlgit ett nytt uppdrag från regeringen.

Naturvårdsverket får i uppdrag av regeringen att sammanställa vad som görs i Sverige för att motverka minskningen av vilda pollinerande insekter. Myndigheten ska också föreslå "kostnadseffektiva insatser" som kan vända utvecklingen.

– Det pågår satsningar idag som underlättar för pollinatörerna, men det görs inte tillräckligt. Naturvårdsverkets förslag ska kunna vägleda regeringen, myndigheter, företag och privatpersoner i vad som mer behöver göras, säger miljöminister Karolina Skog (MP) i ett pressmeddelande.

Senast den 16 april nästa år ska Naturvårdsverket redovisa uppdraget för regeringen.

Login