Tveksamt om britterna ansluter till utsläppshandeln

BREXIT. Det lär dröja innan den brittiska industrin återvänder in i den europeiska utsläppshandeln, enligt forskare. Detta trots förhoppningarna från intressenter på båda sidor om den brittiska kanalen.

Dammet har börjat lägga sig efter de stormiga Brexit-samtalen som avslutades på julafton. Sakta börjar detaljerna på miljö-, energi- och klimatpolitikområdet i relationen mellan EU och Storbritannien att klarna.

Trots att Storbritannien nu i teorin kan stå på egna ben lagstiftningsmässigt, bedömer Brendan Moore vid forskarsamarbetet Brexit & Environment att det kommer att krävas en hel del samordning framöver i de politikområdet.

Detta eftersom flera av principerna om exempelvis ”icke-regression” i miljöpolitiken behöver konkretiseras i olika konfliktlösningsorgan som parterna har enats om att sätta upp.

– De kommer att behöva definiera – genom förhandlingar – betydelsen i praktiken av många av de breda begreppen i överenskommelsen. När bryts exempelvis principen om icke-regression? Hur vet du om den rättsliga verkställigheten av ett beslut är tillräcklig? Vid vilken tidpunkt kan endera parten ta till ”återbalanseringsåtgärder”, genom att exempelvis begränsa tillträdet till en marknad på grund av skillnader i lagstiftning?, säger Moore och hänvisar till en analys av kollegan Jill Rutter.

Login