Tufft klara löftet om skogsprogram under 2017

ANALYS. Innan året är slut ska regeringen ha presenterat en proposition med ett nationellt skogsprogram, lyder löftet. Uppskjutna möten, konflikter och dubbla politiska besked tyder på att tidsplanen kan spricka.

När de fyra arbetsgrupperna i det nationella skogsprogrammet i höstas lämnade över sina rapporter till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) så var det relativt god stämning i det skogspolitiska rummet. Uppgifter om någon enstaka kontrovers i mötesrummen hade sipprat ut, men i övrigt så tycktes stridsyxorna vara under kontroll och Sven-Erik Buchts löfte om att lämna över ett nationellt skogsprogram till riksdagen under 2017 lät fullt rimligt.

Sedan dess har förutsättningarna förändrats. För det är problematiskt att arbeta fram ett nationellt skogsprogram till riksdagen, med den dos vackra visioner och konkret politik ett sådant ska innehålla, om det samtidigt finns avgörande och konfliktfyllda politiska frågor som ligger olösta.

Skogsstyrelsens paus i inventeringen av nyckelbiotoper är en sådan. Just nu har konflikten kring själva pausen visserligen lugnat ner sig, men den riktigt avgörande frågan återstår: hur ska nyckelbiotoperna faktiskt hanteras i nordvästra Sverige i framtiden? Det är ingen enkel nöt för generaldirektör Herman Sundqvist att knäcka. Och han har inte längre miljöorganisationer och forskare med sig i den så kallade samverkansprocessen, vilket lär göra det ännu svårare att få fram en lösning som tas emot tillräckligt väl på alla håll.

Login