Tre landshövdingar: Flytta trålgränsen även vid våra kuster

Ska trålgränsen flyttas ut måste det även gälla kusterna kring Gotland, Blekinge och Skåne. Det skriver länens tre landshövdingar i ett brev till Havs- och vattenmyndigheten.

Skånes landshövding Anneli Hulthén har tillsammans med två landshövdingskollegor skrivit till Havs- och vattenmyndigheten.
Skånes landshövding Anneli Hulthén har tillsammans med två landshövdingskollegor skrivit till Havs- och vattenmyndigheten. Foto: Johan Nilsson/TT
Johanna Alskog

Skånes landshövding Anneli Hulthén, Blekinges landshövding Ulrica Messing och Gotlands landshövding Anders Flanking har skickat en gemensam skrivelse till Havs- och vattenmyndigheten. De skriver att regeringsuppdraget om att genomföra försök med att flytta ut trålgränsen inte bör begränsas till norra delarna av Östersjön. Det rapporterar Ystads Allehanda.

”En utflyttad trålgräns på stora delar av östersjökusten och ett fortsatt behov av att fiska upp den svenska sillkvoten leder dock ofrånkomligt till att det storskaliga pelagiska foderfisket flyttas till våra kuster. Det finns därför en stor oro för att uppdraget kan medföra ett markant ökat fisketryck efter sill i våra kustvatten.” skriver de tre landshövdingarna och fortsätter:

"Om EU, som kommissionen just nu föreslår, ökar kvoten för sillen i östra Östersjön med 14 procent och minskar skarpsillkvoten med 20 procent, kommer behovet av att fiska riktat efter sill att öka under 2023.”

Även det lokala fiske som idag bedrivs efter konsumsill kan riskera att helt slås ut.

ur landshövdingarnas brev

Försök pågår

Havs- och vattenmyndigheten fick i maj i år ett uppdrag att genomföra försök där trålgränsen flyttas ut i vissa utpekade områden på prov. Försöket bedrivs längs kuststräckan från Kalmar i söder till Bottniska viken i norr.

Myndigheten ska lämna en första delrapport den sista november i år.

 

Nämnda personer

Anneli Hulthén

Landshövding i Skåne

Anders Flanking

Landshövding Gotlands län
Personalvetarutbildningen (Göteborgs uni.), officersutbildning (Militärhögskolan)

Ulrica Messing

Landshövding Blekinge län
Gymnasieutbildning

    E-post Politik på allvar

    Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget