Tolkningsstrid om miljökrav på vattenkraft

VATTENKRAFT. Vattenmyndigheterna har tagit fram ett förslag på särskilda miljökrav för den storskaliga vattenkraften, där miljönytta och samhällsnytta vägs mot varandra. Men kraftbolagen anser att förslaget strider mot energiöverenskommelsen.

En av många pusselbitar i den pågående moderniseringen av lagstiftningen kring vattenkraften, är frågan om var ribban för miljökraven på landets storskaliga vattenkraftverk ska placeras?

Det råder en hyfsad enighet om att den inte ska läggas så högt som skulle krävas för att uppnå miljömålet Levande sjöar och vattendrag, utan att det i dessa "kraftigt modifierade vatten" handlar om att väga miljönytta mot samhällsnytta. Det vill säga att man även ska ta hänsyn till energimålen. Och det är just vad vattenmyndigheterna har gjort i det förslag på miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten som har gått på en stor samrådsrunda.

Istället för miljöåtgärder som skulle minska kraftproduktionen med 9,9 terawattimmar per år – och innebära att man lever upp till kraven i miljömålet Levande sjöar och vattendrag – har man sänkt miljöribban såpass att kraftproduktionen endast minskas med 1,65 terawattimmar årligen.

Login