Tio hetaste miljödebatterna 2020

TOPPLISTA. Skogspolitiken, bonus-malus och elnäten är några av de debattämnen som engagerat Altinget Miljö och energis läsare allra mest under året. Både Per Bolund (MP) och Ebba Busch (KD) finns med bland de mest lästa. Läs hela tio-i-topp-listan.

1. SD: Skrota omedelbart bonus malus-systemet

Styrningen mot klimatinsatser inom transportsektorn har länge präglats av förvirring. Regeringen visar en uppenbar ovilja att diskutera konsekvenserna av sin förda politik, skriver tre SD-ledamöter i riksdagens trafikutskott.

2. Liberala studenter: Liberal klimatpolitik är effektivare än dagens subventioner

Flera av förslagen som SNS Konjunkturråd lyfter som de smartaste för klimatet är redan vedertagen liberal politik. Åtgärderna är mycket effektivare än dagens subventioner, skriver Christoffer Heimbrand.

3. "Det är statens förbenade skyldighet att se till helheten"

Skogsstyrelsens nya produktionsrapport pekar korrekt på många utmaningar. Men staten, regeringen och myndigheterna visar åter på att förvaltningen av den svenska skogen inte är med i tiden, skriver professor Sten B Nilsson, som anser att rapporten saknar ett helhetsgrepp.

4. Debatt: Vårt upprop till regeringen – dags att agera mot krisen i skogen

Situationen för den biologiska mångfalden i skogen är akut. Vi når inte miljömålen. Det skriver 25 organisationer i samband med att de skickar ett upprop till regeringen, riksdagen och de statliga myndigheterna med krav på att skogsbruksåtgärder omgående stoppas i skogar med höga naturvärden.

5. Debatt: Förstår ens SD vad en halv Norrbotniabana innebär?

Sverigedemokraterna vill stoppa Norrbotniabanan halvvägs. Vi undrar om SD inser vilka käppar i hjulen det sätter för den skogs- och gruvindustri som de säger sig värna. Det skriver elva kommunalråd och regionråd från S och C i norra Sverige.

6. Bo Dockered: "Statens skogar kan lösa striden i skogen"

Det kommer signaler om att Sveaskog motarbetar januaripartiernas överenskommelse om ett nytt markbytesprogram. Men januariavtalet är kristallklart – bolaget ska avstå mark som staten kan använda i bytesaffärer med enskilda skogsägare, skriver Bo Dockered, tidigare styrelseordförande Sveaskog.

7. MP-toppar: Politiskt ansvarstagande krävs i vätgassatsning

Med utgångspunkt i våra förslag är det möjligt att ge vätgasen en viktig roll där den både bidrar till klimatomställningen och stabiliserar energisystemet. Det skriver Miljöpartiets Per Bolund, Jakop Dalunde, Pär Holmgren och Lorentz Tovatt.

8. Birdlife: Oroande signaler om minskad mångfald i skogen

Vi anser det viktigt att inventeringen av nyckelbiotoper återupptas och att den dessutom utökas med en kartläggning av det vi kallar nyckellandskap, skriver representanter från Birdlife Sverige.

9. KTH-professor: Viktigt att förstå bakgrunden innan man drar slutsatser

Sommaren har visat att drift av kärnkraftverk inte bara har ekonomiska utmaningar, utan också kan ha svårt att leverera el på ett planerbart och förutsägbart sätt. Det skriver Lennart Söder, professor i elkraftsystem, KTH.

10. Ebba Busch: Anpassa klimatåtgärderna till barnfamiljer och folk på landsbygden

KD är ett familjeparti. Vi måste i första hand fråga oss vad som fungerar för en familjs behov. Det finns i dag få alternativ bland rena elbilar för en familj på landsbygden. Hushållen måste få en chans att hänga med i miljöomställningen, skriver Ebba Busch och Magnus Jacobsson (KD).

Forrige artikel Transportministrarna lämnar över ”urvattnad”  vägskattereform Transportministrarna lämnar över ”urvattnad” vägskattereform Næste artikel Nyårsenkät: Det bästa som har hänt i år och förhoppningarna inför 2021 Nyårsenkät: Det bästa som har hänt i år och förhoppningarna inför 2021