Tillväxt för Björnlandets nationalpark får stöd

NATURSKYDD. Naturvårdsverkets förslag om göra Björnlandets nationalpark mer än dubbelt så stor får brett stöd.

 Björnlandets nationalpark i Västerbotten ska bli större, anser Naturvårdsverket. Förslaget får gott stöd från remissinstanserna som anser att förslaget om att utvidga nationalparken från 1 130 till 2 400 hektar är väl genomtänkt.

Däremot finns en del invändningar på förslaget på nya föreskrifter för nationalparken. Exempelvis undrar Transportstyrelsen över att Naturvårdsverket vill införa ett förbud mot att lyfta med luftfarkost inom nationalparkens område. I dag finns ett förbud mot att landa, vilket räcker gott, enligt Transportstyrelsen som påpekar att enda konsekvensen riskerar att bli att ett luftfartyg som nödlandat i nationalparken inte kan lyfta och lämna området igen.

I de nya föreskrifterna föreslår även Naturvårdsverket att dagens förbud mot att bedriva kommersiell verksamhet i Björnlandets nationalpark tas bort. I stället införs ett krav på tillstånd från länsstyrelsen vid idrottsarrangemang. Det här är ologiskt, enligt Världsnaturfonden (WWF) som påpekar att det finns exempel på en rad andra arrangemang som har minst lika stor inverkan som en idrottstävling, exempelvis konferenser och "diverse jippon".

Login