"Synliggör skräpet i nationella avfallsplanen"

DEBATT. När Naturvårdsverket beskriver avfallets kretslopp i sitt förslag till ny nationell avfallsplan saknas läckaget av avfall, alltså skräpet. Detta läckage måste få en tydlig plats i avfallsplanen, skriver Johanna Ragnartz, vd för Håll Sverige Rent.

Av: Johanna Ragnartz
vd, Håll Sverige Rent

Plastskräp i haven är ett av vår tids värsta miljöproblem. Som många uppmärksammat kan det finnas mer plast än fisk i våra hav år 2050, om inget görs. Politiker i EU och i Sverige har vaknat, och en rad initiativ har dragits igång för att minska nedskräpningen. Men i förslaget till ny nationell avfallsplan är skräpet marginaliserat.

Naturvårdsverket ger i förslaget till avfallsplan en nulägesbild över vilka arbeten och initiativ som är på gång inom olika avfallsområden. Men i avfallsplanens beskrivningar över avfallets kretslopp och flöden finns inte skräpet med.

Avfall läcker och blir skräp

Ett stort problem med vårt system för återvinning är att avfall läcker, och en del av detta läckage blir skräp. Skräp på land blir skräp i havet och det är dags att detta läckage synliggörs och stoppas. Mycket av detta läckage består av plastprodukter, och plast som hamnar i hav, sjöar och andra
vattendrag går inte att städa bort. Plasten stannar där i hundratals år och fragmenteras till små bitar av mikroplast.

För att lösa problemet och nå målet om en cirkulär ekonomi, där avfall i princip inte förekommer är det mycket viktigt att arbeta förebyggande och att se till att skräp inte uppstår. För det krävs en nationell satsning och styrning. Dessutom krävs det att fler aktörer arbetar förebyggande på en nationell nivå. För att få till det arbetet är det viktigt att skräpet synliggörs i avfallets kretslopp.

I vårt remissvar till avfallsplanen skriver Håll Sverige Rent att Naturvårdsverket måste börja tänka på skräp just som ett läckage av avfall och införliva detta i sina beskrivningar och modeller. Förslaget till ny nationell avfallsplan innehåller inte heller någon samlad bild av problematiken med nedskräpning. Den problematiken, liksom vems ansvaret är och vilka åtgärder som krävs, borde Naturvårdsverket beskriva under en samlad rubrik. Då skulle kommuner, producenter av förpackningar och andra aktörer enklare kunna få en överblick.

Sätt ett mål för mindre skräp

Vidare saknas i handlingsplanen också ett nationellt mål för att minska nedskräpningen, ett mål som fanns med i den förra nationella avfallsplanen. Skräpet kan inte längre marginaliseras. Skräpet måste synliggöras och det förebyggande arbete som krävs för att stoppa nedskräpningen måste lyftas fram.

Forrige artikel Malmberg: Mikroplastförbud är ett steg på vägen Malmberg: Mikroplastförbud är ett steg på vägen Næste artikel Fjellner: Fjellner: "Ställ inte onödiga krav på lastbilstillverkarna"
Isabella Lövin: En enorm tragedi med torsken

Isabella Lövin: En enorm tragedi med torsken

INTERVJU. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) inledde sin politiska karriär med att ta fram en ny gemensam fiskepolitik för unionen. Lockas hon av att ge sig in i frågorna igen, med tanke på hur tillståndet ser ut för många fiskebestånd?