Sveriges klimatutsläpp minskar för långsamt

KORTNYTT. De svenska utsläppen av växthusgaser minskar med under en procent för tredje året i rad. Minskningstakten behöver öka till mellan fem och åtta procent.

För tredje året i rad minskar Sveriges klimatpåverkande utsläpp med under en procent, enligt ny statistik från Naturvårdsverket. Minskningstakten har varit i genomsnitt drygt två procent per år sedan år 2005.

– En utmaning är industrins utsläpp som nu har börjat öka efter en längre period av minskningar, säger Johannes Morfeldt, klimatanalytiker på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Ska Sverige nå det uppsatta klimatmålet, netto noll-utsläpp senast år 2045, behöver minskningstakten framöver i genomsnitt vara mellan fem och åtta procent per år, enligt Naturvårdsverkets analys.

Forrige artikel Sida ska arbeta för ett friskare hav Næste artikel Ökning av flygresor bromsar in Ökning av flygresor bromsar in
Klimatförebilderna i Norden halkar efter

Klimatförebilderna i Norden halkar efter

KLIMAT. Trots att de nordiska länderna lyfts fram som föregångare internationellt lyckas de inte alltid göra sin hemläxa. Flera av länderna kommer att missa sina nationella mål nästa år.