Svenskarna äter mindre kött

KORTNYTT. Sommarens grillförbud bidrog till att svenskarnas köttkonsumtion har minskat, enligt Jordbruksverkets analys.

Den nedåtgående trenden verkar hålla i sig även under detta år. Under årets nio första månader minskade köttkonsumtionen med 2,8 procent vilket motsvarar 1,8 kilo mindre per person. En anledning till detta tros vara den varma sommaren och grillförbudet det ledde till. 

– Försäljningen av kött minskade enligt många butiker under sommaren till följd av grillförbudet, men konsumtionen sjunker även i ett bredare perspektiv och det går inte att se någon tydlig nedgång just för sommarmånaderna i den statistik Jordbruksverket tar fram, säger Åsa Lannhard Öberg, jordbrukspolitisk utredare, i ett pressmeddelande.

Konsumtion av lamm är det som minskat mest, 6,9 procent jämfört med förra året, konsumtion av fläsk minskade med 1,3 procent jämfört med förra året. Större hänsyn till klimatet kan också förklara nedgången. 

Login