Svenska kraftnät planerar att investera för 14 miljarder

EL. Svenska kraftnät investeringar beräknas uppgå till 14,2 miljarder under de kommande fyra åren.

Svenska kraftnät har lämnat sin investeringsplan för 2017 – 2020 till regeringen.

Det som driver investeringarna är stations- och ledningsförnyelser och stationer för uppsamling av vindkraftsproduktion. Totalt förnyas närmare 30 ledningar och stationer.

– Drivkrafterna för nätinvesteringarna är anslutning av förnybar elproduktion, förbättrad marknadsintegration och åtgärder för att bygga bort överföringsbegränsningar i det svenska nätet. Därtill kommer ökade reinvesteringar i ett åldrande stamnät, kommenterar generaldirektör Mikael Odenberg, i ett pressmeddelande.

Login