Svenska Kraftnät har inlett jakten på vattenkraftens alla fördelar

Regeringen pausade arbetet med att förse vattenkraften med moderna miljövillkor. Nu ska Svenska Kraftnät räkna ihop alla fördelar vattenkraften ger elsystemet – inte enbart i antal kilowattimmar. ”Vi har aldrig gjort sådana här analyser tidigare”, säger Svenska Kraftnäts Emma Thornberg.

Har vattenkraften många styrkor man bör ta hänsyn till eller är det i själva verket bara en jakt på undantag från miljökrav. Uppfattningarna går isär om poängen med pausen i miljöprövningen av landets vattenkraftverk.
Har vattenkraften många styrkor man bör ta hänsyn till eller är det i själva verket bara en jakt på undantag från miljökrav. Uppfattningarna går isär om poängen med pausen i miljöprövningen av landets vattenkraftverk.Foto: Christer Hoglund/TT
Johanna Alskog

I veckan ska Svenska Kraftnät, Energimyndigheten samt Havs- och vattenmyndigheten ha möten med miljörörelsen och med kraftbolagen kring regeringsuppdraget att kartlägga konsekvenserna av att landets alla vattenkraftverk förses med moderna miljövillkor. Det vill säga vad de ökade miljökraven kan innebära för förluster för elsystemet och elförsörjningen – och hur stora förluster som acceptabla utan att hota elförsörjningen.

Uppdraget innebär att myndigheterna så långt som möjligt identifiera vilken negativ påverkan på vattenkraftens förmågor som är acceptabel ur ett elsystemperspektiv.

En som ska delta i mötet med miljöorganisationerna är Christer Borg, generalsekreterare för Älvräddarnas samorganisation. Han har sin bild klar: Den paus som regeringen har gjort av omprövningarna är ett bakslag för miljön och uppfattningen om de mindre vattenkraftverkens betydelse för elsystemet är kraftigt överdriven.

– Det finns ingen proportionalitet i det hela. De tillfällen när de små kraftverken skulle ha någon betydelse för elförsörjningen är extremt sällsynta. Eventuellt handlar det om att de kan förse 20 kåkar med el i några timmar, säger han och fortsätter:

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00