Svensk markering del av större naturskyddskontrovers

BIOLOGISK MÅNGFALD. Sverige höjde varningsflagg vid miljöministermötet. Men det är bara en av flera kommande kniviga diskussioner om vad som egentligen ska räknas som skyddad natur.

Vid förra veckans miljöministermöte lyckades det tyska ordförandeskapet ro hem en kompromiss om både stora delar av klimatlagen och planen för att höja de biologiska mångfaldsambitionerna i unionen. Men vad gäller den biologiska mångfalden som kom välkomnandet med vissa reservationer.

I biologiska mångfaldsstrategin som ligger till grund för EU:s ambitionshöjning föreslås det nämligen att all ”primary forest” i unionen framöver ska ha ett strikt skydd.

Problemet är att det inte finns någon konsensus exakt vad som åsyftas med begreppet. 

Login