Svavelutsläpp från båt ska snart ge böter

UTSLÄPP. Det är för svårt att komma åt de fartyg som inte lever upp till de skärpta reglerna för svavelhalt i marint bränsle. Infrastrukturminister lovar att det snart ska komma ett förslag om ett nytt bötessystem.

I dag krävs det åtal och fällande dom för fartyg som överträder de nya tuffare reglerna för svavelhalten i marint bränsle, enligt EU:s svaveldirektiv. Men det är svårt att få överträdelserna så långt som till fällande dom, särskilt när det gäller utländska fartyg.

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) utlovar därför ett förslag om att införa en sanktionsavgift, enligt ett förslag från Transportstyrelsen. Arbetet har hög prioritet på näringsdepartementet, enligt Johanssons svar på en skriftlig fråga från riksdagsledamoten Boriana Åberg (M).

Åberg skriver i sin fråga att det är viktigt att oseriösa aktörer får kännbara påföljder, med tanke på hur stora resurser branschen lagt på att anpassa sig till kraven i svavelförordningen.

Login