Svaga skäl att ge rovdjursmål förtur

DOMSTOL. Regeringen vill ge mål om jakt på rovdjur förtur i domstol. Lagrådets jurister ser ingen poäng med förslaget.

Regeringen förbereder en ändring i jaktlagen som innebär att mål om jakt efter björn, varg, järv, lo eller kungsörn ska handläggas skyndsamt. Det vill säga prioriteras av domstolen framför andra mål.

Men Lagrådets jurister anser inte att regeringen bör gå vidare med lagändringen. Lagrådet tycker inte att det finns tillräckligt starka skäl vare sig vad gäller mål som gäller skyddsjakt eller licensjakt.

Vid mål om skyddsjakt lär brådskan ändå vara så stor, att bara ett överklagande är ohanterligt, resonerar Lagrådet i sitt yttrande. 

Login