Sundqvist: Hög tid att miljörörelsen och skogsnäringen tar ansvar

SKOGSKONFLIKT. De kraftiga reaktionerna på Skogsstyrelsens besked om nya krav på nyckelbiotoper i nordväst är reflexmässiga och tröttsamma, enligt generaldirektör Herman Sundqvist. Han uppmanar skogsnäringen och miljörörelsen att tillsammans visa ledarskap och ta ansvar.

Generaldirektör Herman Sundqvist var inte oförberedd på starka reaktioner från både miljörörelsen och skogsnäringen när Skogsstyrelsen i förra veckan presenterade de nya kraven på nyckelbiotoper för skogarna i nordvästra Sverige. Men han är ändå frustrerad över debatten som pågår, en debatt som han anser innehåller vinklade vanföreställningar.

– Vi har genomfört regeringsuppdraget, det vill säga vi har tagit hänsyn till lokala och regionala förutsättningar vilket inneburit att kraven för nyckelbiotoper blir högre i nordvästra Sverige. Då är det rätt tröttsamt med de här reaktionerna från bland andra WWF och LRF Skogsägarna, de är så förutsägbara och reflexmässiga, säger han.

Han konstaterar att diskussionen måste te sig bisarr för en utomstående när skogsnäringen är upprörd för att de nya kraven innebär enorma begränsningar för skogsbruket och miljörörelsen är upprörd över att de innebär ett hot mot landets mest värdefulla skogar.

Login