Större kraft för att forsla bort vrak

SJÖFART. Möjligheterna att ta bort fartygsvrak som hotar sjösäkerhet och miljö ska stärkas. Samtidigt ska rederiernas ansvar för vraken bli tydligare.

Det blir effekten av att Sverige ansluter till den internationella vrakkonventionen, enligt en utredning från justitiedepartementet. Enligt förslaget ska Sverige följa andra länders exempel och ställer sig bakom den så kallade Nairobikonventionen, vilket också kräver en del lagändringar

Reglerna gäller fartyg som har blivit vrak efter en sjöolycka och som utgör en fara för sjösäkerheten eller miljön. Ägaren blir då skyldig att avlägsna vraket eller åtminstone svara för kostnaderna för att vraket forslas bort. Ägaren ska också ha en försäkring som täcker kostnaderna för detta.

Om inte rederiet efter uppmaning ser till att vraket bärgas blir Sjöfartsverket skyldigt att avlägsna vraket. Den skyldigheten ska gälla inom Sveriges territorialvatten och ekonomiska zon. Detta innebär ett vidgat ansvar för verket jämfört med i dag. Men enligt utredningen leder det inte till några större kostnader för staten då det kommer att röra sig om få fall.

Login