Statlig skogsbruk ska inspirera andra

KORTNYTT. Statligt skogsbruk ska vara en förebild, enligt regeringen. Därför får Fortifikationsverket och Statens fastighetsverk i uppdrag att utveckla hyggesfritt skogsbruk.

Fortifikationsverket och Statens fastighetsverk ska fungera som en förebild för andra skogsbrukare. De två myndigheterna får nu i uppdrag av regeringen att utveckla sitt arbete med grön infrastruktur och att öka andelen skog som brukas med hyggesfria metoder.

– Ett hyggesfritt skogsbruk har stora fördelar för både djur och växter och för friluftslivet. Genom att skogen sköts genom plockhuggning och liknande metoder kan arters naturliga livsmiljöer bevaras, säger miljöminister Karolina Skog (MP) i ett pressmeddelande.

Grön infrastruktur handlar om att binda ihop livsmiljöer i naturen, så att exempelvis hotade arter får en större yta att leva på.

Login