Stärkt totalförsvar skälet när regeringen vill ta över tillståndsprocesser

Det finns redan ett färdigt lagförslag – Lex Cementa – som ger regeringen möjlighet att bevilja samhällsviktig verksamhet tillfälliga miljötillstånd. Nu ska utredaren Eva Östman Johansson se över om regeringen även ska kunna ta över ärenden från mark- och miljödomstolen i fler fall än i dag.

”Vi ser ett behov av att regeringen ska kunna arbeta snabbfotat” menar Carl-Oskar Bohlin.
”Vi ser ett behov av att regeringen ska kunna arbeta snabbfotat” menar Carl-Oskar Bohlin.Foto: Fredrik Sandberg/TT
Johanna Alskog

Utredaren Eva Östman Johansson har sedan förra sommaren haft i uppdrag att se över regeringens roll i miljötillståndsprocesserna. Utredningen tillsattes delvis på grund av kritiken mot det uppmärksammade Preem-ärendet, där regeringen ansågs komma in alldeles för sent i processen. Något som utredningen ska överväga om det kräver framtida lagändringar.

En annan del av uppdraget är att se över om vissa typer av ärenden inte längre ska landa på regeringens bord, exempelvis överklaganden av beslut om bildande av naturreservat och beslut enligt terrängkörningslagen.

Utredningen skulle ha lämnat sitt slutbetänkande senast den sista juni i år, men nu har regeringen valt att slänga in ett rejält tilläggsuppdrag till Östman Johansson – men blott fyra extra månaders arbetstid. I tilläggsuppdraget ska utredningen nu gå från att städa bort vissa beslut från regeringens bord, för att istället överväga om fler avgöranden enligt miljöbalken ska kunna flyttas från mark- och miljödomstolen till departementet än i dag.

0:000:00