Södra förlorade striden om digitala publiceringar

JURIDIK. Skogsstyrelsen kan lugnt fortsätta publicera planerade avverkningar på nätet. Högsta förvaltningsdomstolen har avslagit Södras ansökan om prövningstillstånd och därmed är domstolsstriden nu över.

Skogsägarföreningen Södra har nått vägs ände i kampen mot Skogsstyrelsens digitala publiceringar av planerade avverkningar. Högsta förvaltningsdomstolen avslagit Södras ansökan om prövningstillstånd av den dom där kammarrätten slog fast att publiceringarna är i linje med lagstiftningen.

Södras ordförande Lena Ek anser fortsatt att Skogsstyrelsen bör tänka om.

– Inom Södra står vi upp för ett ansvarsfullt skogsbruk och en cirkulär bioekonomi. Vi är självklart positiva till att tillhandahålla uppgifter som gör det möjligt för Skogsstyrelsen att kontrollera att de skogspolitiska målen uppfylls. Däremot finns det inga försvarbara skäl till att myndigheten exponerar enskildas näringsverksamhet på ett onödigt sätt, säger Lena Ek i ett pressmeddelande.

Login