Sockrade stöd ska locka i vårbudgeten

VAL2018. Solceller, elfordon och biogasen är några av sektorerna som föreslås få bättre villkor. Men även kostnader för att rensa upp konkursade gruvor tynger statskassan.

Totalt är det är reformer på omkring 2,5 miljarder kronor som föreslås i regeringens vårändringsbudget som har förhandlats fram tillsammans med Vänsterpartiet.

Biogas och solceller är de sektorer på miljö- och energiområdet som får största tillskotten i reformutrymmet.

Den förstnämnda sektorn har haltat, bland annat på grund av att konkurrensen från de danska producenterna har ökat då de har kunnat utnyttja både svenska och danska stöd. Enligt svenska producenter är den danska gasen 40 procent billigare relativt den svenska, vilket hotat den svenska branschen.

Nu föreslår regeringen att kraftigt utvidga det befintliga biogasstödet, som framför allt är till för att ta om hand om metangas från stallgödsel i jordbruket. Dagens 80 miljoner i budgetposten kan utökas med 270 miljoner.

Login