Snabbt uppdrag om miljömärkning av drivmedel

TRANSPORTER. Regeringen vill införa ett krav på miljömärkning av drivmedel. Energimyndigheten får fyra månader på sig att tänka ur hur det ska gå till.

I slutet av augusti gick miljöminister Karolina Skog (MP) ut med att regeringen vill införa ett krav på miljömärkning av drivmedel. Nu, fyra månader senare, får Energimyndigheten i uppdrag att ta fram hur ett sådant krav skulle kunna se ut.

Energimyndigheten ska också analysera hur en uppdelning och miljövärdering av drivmedel skulle kunna se ut, utifrån andelen biodrivmedel, råvaror, klimatutsläpp och ursprung.

Uppdraget ska genomföras relativt snabbt. Senast den sista februari vill regeringen ha en delrapport från arbetet och en slutrapport ska ligga på miljö- och energidepartementets bord senast den 29 april i år.

Login