Slutreplik: "Beslut ska fattas på riktiga grunder"

SLUTREPLIK. Christofer Fjellner stöttar villkorslöst Europas lobbyister, vilket direkt motarbetar en bättre insyn i hur företag påverkar EU:s beslut, skriver Jytte Guteland (S) i sin slutreplik om EU-parlamentets så kallade glyfosatutskott.

Av: Jytte Guteland (S)
europaparlamentariker

Christofer Fjellner och jag är överens om en sak: att vetenskaplighet ska råda. Och i god vetenskaplig tradition är det viktigt att granska beslutsunderlag och ställa egna frågor kring slutsatser. Det är därför parlamentet nu inrättar ett granskningsutskott som kommer att granska att beslut fattats på sunda vetenskapliga grunder i fallet med glyfosat och företaget Monsanto.

Jag delar inte Fjellners motstånd till ökad insyn i EU:s beslutsfattandeprocesser. Tvärtom tycker jag att människor har rätt att veta att viktiga beslut fattats på riktiga grunder. Då är noggrann granskning en förutsättning. Det gäller för bekämpningsmedel men också till exempel bilar eller livsmedel.

Försvarar Monsantos agerande

Det är inte första gången som Fjellner rasar över försöken att sprida ljus över företags påtryckningar mot oss beslutsfattare. I en tidigare artikel i Altinget (9/10 -17) ondgör han sig över initiativ att öka insynen i den enorma lobbyverksamhet som pågår här i Bryssel. Han kritiserar särskilt parlamentets rätt att porta företag som upprepat vägrar att infinna sig för att redogöra för sin lobbyism. Det är uppenbart att det är fallet med just glyfosat och företaget Monsantos agerande han försvarar.

Som självutnämnd talesperson för Europas lobbyister faller det sig naturligt att Christofer Fjellner motsätter sig ökad insyn i EU:s beslutsfattande. Men i sitt villkorslösa stöd för lobbyismen har han kastat det sunda förnuftet överbord. Fjellner nöjer sig inte med att bara motarbeta bättre insyn i hur företag påverkar EU:s beslut, utan hävdar alltså dessutom att ökad insyn och granskning underminerar trovärdigheten för EU:s beslutsfattande. Det är en osmaklig syn på demokrati. Svenska väljare förtjänar bättre.

Systematisk motarbetning

Jag är politiker därför att jag vill förändra samhället till det bättre. Det gäller också för EU:s regler för säkrare användning av kemikalier och för insynen i fattade beslut. För mig är detta självklara värderingar. Men politiker och partier skiljer sig åt. Fjellners motstånd till ytterligare granskning av fallet med glyfosat är ett tydligt exempel på hur de svenska moderaterna systematiskt motarbetar förändring och istället vill att allt förbli precis som det är.

Jag tycker att det är ledsamt. Som politiker från ett av EU:s mest progressiva länder skulle svenska ledamöter tillsammans kunna driva på i viktiga frågor i Europaparlamentet. Inte minst vad gäller arbetet med att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel i jordbruket. Men gång efter annan ser vi hur moderaterna i stället röstar emot bättre regler för att skydda människor och miljön från farliga kemikalier.

Fjellner bromsar för hållbarare alternativ 

Glyfosat är populärt därför att det är ett billigt och effektivt växtskyddsmedel. Men vetenskapen visar att denna typ av växtskyddsmedel har negativ inverkan på den biologiska mångfalden och därmed på den helt nödvändiga pollineringen av växter. Det råder inga tvivel om att hållbarare alternativ måste tas fram. Som socialdemokrat arbetar jag stenhårt för detta. Men när det krävs politiskt ledarskap för att EU ska ställa om till en giftfri miljö och ett hållbarare samhälle hör Christofer Fjellner till dem som bromsar hårdast.

Forrige artikel Fjellner: Vi måste lita på EU:s expertmyndigheter  Fjellner: Vi måste lita på EU:s expertmyndigheter  Næste artikel "Detta förväntar vi oss av Jordbruksverkets nya gd"
Naturvårdsverket varnar för neddragning nästa år

Naturvårdsverket varnar för neddragning nästa år

BUDGETUNDERLAG. Naturvårdsverket behöver ett höjt förvaltningsanslag nästa år, annars kan 100 tjänster försvinna.
– Vi är angelägna om att politiken känner till vad som skulle hända om vi inte får en höjning av anslaget, säger generaldirektör Björn Risinger till Altinget.