Skogsstyrelsen vägrar betala för info om hotade arter

BIOLOGISK MÅNGFALD. Ett kärvt budgetläge har fått Artdatabanken att börja ta ut avgifter för uppgifter om förekomsten av hotade arter. Men Skogsstyrelsen har beslutat att av principiella skäl hellre avstå från informationen än att betala.

En pressad ekonomi har gjort att Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet under året har infört avgifter för tillgång till skyddsklassad information om var det finns känsliga djur- och växtarter. Årsavgiften för en länsstyrelse är 50 000 kronor och Skogsstyrelsen får betala 10 000 kronor per distrikt.

Några länsstyrelser har valt att betala, de flesta har inte gjort det. På Skogsstyrelsen är det blankt nej som gäller över hela landet. Inget av myndighetens 22 distrikt kommer att betala någon avgift – av principiella skäl. Det förklarar Patrik André, enhetschef vid Skogsstyrelsens enhet för geografisk information.

– Det är fel sätt att lösa problemet, det ska lösas vid källan. Det kommer så mycket problem med avgiftsfinansering, säger han till Altinget.

Login