Skogsstyrelsen skärper miljötillsyn ytterligare

SKOG. För fjärde året i rad ökade Skogsstyrelsen antalet förelägganden och förbud vid avverkning. Men myndigheten är fortfarande inte nöjd, miljötillsynen ska skärpas ytterligare under året.

För fem år sedan var det sällan som Skogsstyrelsen satte sig i respekt hos skogsägarna genom att besluta om förbud eller förelägganden enligt skogsvårdslagen. Blott en handfull sådana beslut fattades i hela landet år 2010, enligt Skogsstyrelsens årsredovisning.

Men sedan dess har antalet förbud och förelägganden gällande miljöhänsyn vid avverkning gått brant uppåt. År 2014 fattade Skogsstyrelsen 212 sådana beslut. Och under 2015 ska siffran växa ytterligare.

– Vår nationella ambition är att besluten fortsatt ska öka, säger Emil Bengtsson, tillsynsansvarig vid Skogsstyrelsen.

Login