Skogsstyrelsen överväger att överge nyckelbiotoperna

NYCKELBIOTOPER. Skogsstyrelsen bör upphöra helt med att registrera nyckelbiotoper och istället utveckla en ny metod för att samla kunskaper om höga naturvärden i landets skogar. Det framgår av en intern rapport från myndigheten som Altinget har tagit del av.

Placeholder image
Nyckelbiotopsdebatten har upptagit en hel del av generaldirektör Herman Sundqvists tid. Nu föreslår en rapport att Skogsstyrelsen ska upphöra med registreringen. Foto: Altinget/Skogsstyrelsen

Det finns starka skäl för Skogsstyrelsen att överge nyckelbiotopsbegreppet och upphöra med registrering av nyckelbiotoper vid avverkningsanmälningar. Det är en av slutsatserna i utkastet till en intern rapport från myndigheten, en policyutredning med utgångspunkt i skogs- och miljöpolitiken samt i Skogsstyrelsens uppdrag.

När riksdagen i december år 2018 beslutade att lägga ned den stora nationella nyckelbiotopsinventeringen – genom att dra in anslaget i 2019 års budget – kan det tolkas som att legitimiteten även för övrig registrering av nyckelbiotoper minskat, skriver myndigheten i rapporten.