Skogsstyrelsen överväger att överge nyckelbiotoperna

NYCKELBIOTOPER. Skogsstyrelsen bör upphöra helt med att registrera nyckelbiotoper och istället utveckla en ny metod för att samla kunskaper om höga naturvärden i landets skogar. Det framgår av en intern rapport från myndigheten som Altinget har tagit del av.

Det finns starka skäl för Skogsstyrelsen att överge nyckelbiotopsbegreppet och upphöra med registrering av nyckelbiotoper vid avverkningsanmälningar. Det är en av slutsatserna i utkastet till en intern rapport från myndigheten, en policyutredning med utgångspunkt i skogs- och miljöpolitiken samt i Skogsstyrelsens uppdrag.

När riksdagen i december år 2018 beslutade att lägga ned den stora nationella nyckelbiotopsinventeringen – genom att dra in anslaget i 2019 års budget – kan det tolkas som att legitimiteten även för övrig registrering av nyckelbiotoper minskat, skriver myndigheten i rapporten.

Ett annat tungt skäl för Skogsstyrelsen att lämna registreringen av nyckelbiotoper, enligt rapporten, vore möjligheten att kunna skifta fokus från en ständigt pågående nyckelbiotopsdebatt till arbetet med att utveckla och bevara naturvärden i skogen.

Login