Skogsstatistik knepig nöt att knäcka

STATISTIK. I ett försök att styra upp det politiska samtalet kring skogsskyddet har fyra myndigheter i uppdrag från regeringen att ta fram en sammanhållen statistik. Men uppdraget har visat sig vara en större utmaning är förväntat.

– Det är en komplex uppgift regeringen har gett oss, säger Bo Hultgren på Skogsstyrelsen till Altinget.

Det regeringen har begärt är att få en sammanhållen statistik för skogsmark, med redovisning av: Formellt skyddade områden, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt lagstiftat skydd av improduktiv skogsmark samt eventuellt andra former av reglerad markanvändning. Målet är "en transparent och jämförbar uppföljning".

– Ambitionen är att komma så nära som möjligt, att få så bra och tydlig statistik det går. Men vi skulle vilja ha mer tid, säger Bo Hultgren.

Login