Skogsnäringen ställer ultimatum till Skogsstyrelsen

SKOGSPRODUKTION. En rapport om åtgärder för ökad tillväxt i skogen pressar Skogsstyrelsens ledning från två håll. Myndighetens specialister anser att rapporten har stora vetenskapliga brister och måste arbetas om, men skogsnäringen kräver att Skogsstyrelsen omgående ställer sig bakom rapporten.

Den så kallade samverkansprocessen kring ökad skogsproduktion har pågått sedan år 2017. Skogsstyrelsen, skogsnäringen samt en miljöorganisation har varit involverade i arbetet. Men när projektet nu närmar sig slutet, har förslaget till slutrapport för arbetet skapat tumult vid mållinjen.

Skogsstyrelsens specialister anser att rapporten inte håller måttet och måste arbetas om, medan skogsnäringens representanter vägrar att ge processen mer tid och kräver att Skogsstyrelsen omgående ställer sig bakom rapporten – annars kommer inte näringen att göra det. Det framgår av PM:et inför den föredragning av ärendet som Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist ska få på torsdagen, och som Altinget har tagit del av.

Naturskyddsföreningens Malin Sahlin är med i samverkansprocessen. Hon bekräftar att gruppen förra veckan fattade ett beslut att inte ge Skogsstyrelsen mer tid, trots de starka invändningarna mot rapporten från specialisterna.

Varför är det så bråttom?
– Jag kan inte förklara det. Tydligen tycker ingen utom jag att det är av yttersta vikt att ämnesspecialisterna nu i första hand får den tid de behöver för att hinna gå igenom rapporten i sin helhet utifrån sina respektive kompetensområden, utan hellre ska rapporten bli klart fort.

Login

  • Rapportera

    Dag Lindgren

    Förhala inte!

    Om Skogsstyrelsen driver en samverkansprocess bör den inte förhalas pga invändningar från enstaka specialister på Skogsstyrelsen, Oenighet och polarisering är en del av processen, det måste man sätta sig över och kunna samverka ändå.