"Skogsbruk och naturturism går alldeles utmärkt att förena"

DEBATT. Skogsbruket är inget hinder för naturturismens utveckling, utan avsaknaden av turistföretag i den svenska skogen. Det skriver Viveka Beckeman och Ola Söderdahl på Sveaskog.

Av: Ola Söderdahl och Viveka Beckeman
försäljningschef Jakt och fiske respektive chefsjurist, Sveaskog

Under förra veckan kunde vi på Altinget läsa om ett upprop där naturturistföretagare menar att ett aktivt skogsbruk skulle stå i kontrast med utveckling av naturturistentreprenörers möjligheter att verka. Sveaskog anser dock inte att det är skogsbruket som är ett hinder för naturturismens utveckling utan avsaknaden av turistföretag i den svenska skogen.

Vi instämmer med företagen att naturturism är en bransch som har stor tillväxtpotential. Vi är även stolta över att kunna säga att vi är Sveriges största producent av upplevelsebaserad turism. Årligen besöker hundratusentals människor våra ekoparker, vi har tiotusentals jägare och fiskare på våra marker och avtal med ett hundratal naturturistentreprenörer som arbetar tillsammans med oss för att utveckla Sverige som besöksdestination.

Skogsbruket en förutsättning

Det är däremot viktigt att komma ihåg att Sverige är ett skogsland för att vi har brukat skogen, inte trots att vi har brukat skogen. Att Sverige i dag består 70 procent skog, som attraherar besökare från hela världen, beror på att vi under ett hundratal år har byggt upp ett lönsamt, hållbart skogsbruk där vi har tagit tillvara på skogens olika värden.

Vårt brukande av skogen tillgängliggör naturen för besökare och turister. Skogen ger lokal sysselsättning och växtkraft. Samarbete mellan naturturism och skogsbruk öppnar upp för nya affärslösningar och möjliggör att fler får njuta av våra skogar.

Vi vill samarbeta med fler

Vi efterlyser mer samarbete, fler som vill verka hos oss. Därför har vi de senaste månaderna inlett ett samarbete med Ekoturismföreningen för att djupare undersöka hur vi ska kunna utveckla fler företag som, precis som skogsbruket, skapar sysselsättning i glesbygd. Så sent som i september anordnade Sveaskog även ett seminarium på temat naturturism och skogsbruk där olika intressenter fick ge sin bild av hur framtiden kan se ut.

Skogsbruk är en avvägning mellan olika intressen – ekonomiska, sociala och ekologiska. Sveaskog anser att vi med vårt omfattande naturvårdsarbete där vi avsätter en femtedel av våra produktiva skogar för naturvård har en bra balans mellan dessa intressen. Det är en balans som möjliggör både skogsbruk och de värden som Sveriges skogsbruk ger i form av exportintäkter och arbetsmöjligheter.

Detta samtidigt som vi bevarar den för skogen så viktiga biologiska mångfalden och möjliggör friluftsliv och naturturism i våra skogar.

Gott om besöksvänliga skogar

Vi ser inte att det saknas besöksvänliga skogar utan tvärtom. Det finns en stor potential att utveckla naturturismen både inom de skyddade områden och i produktionsskogarna. Det är heller inte besökare som uppskattar den svenska skogens upplevelsevärden som saknas. Våra ekoparker är ett bra exempel på områden där vi kombinerar naturvård med produktion och som årligen lockar hundratusentals besökare trots ett fåtal verksamma turistföretag. 

Det vi saknar är fler entreprenörer som tillsammans med oss vill utveckla landsbygden.

Forrige artikel "För att bekämpa klimatförändringarna måste vi ta skogen till hjälp" Næste artikel Agenda 2030: Agenda 2030: "Sverige är inte bäst i klassen"
 • Rapportera

  Dag Lindgren

  Huvuddelen av skogen har blivit tillgängligare än före skogsbruket tack vare skogsbruket

  Hundratals år av skogsbruk har lett till ett utvecklat vägnät i skogen och bidragit till att en infrastruktur byggts upp i glesbebygda skogsområden. Före skogsbrukets tid var mycket skog fylld av nedfallna träd och träddelar, största delen av skogen har blivit tillgängligare.

 • Rapportera

  Göran Rönning · Skoglig debattör

  Dag Lindgrens emeritus professorns ... kvalificerade Nonsens.

  I Sverige finns 210 000 km skogsbilvägar, många av dessa skogsbilvägar har byggds med våra skattemedel som får betraktas som socialbidrag till ett särintresse. 1,700 km nya skogsbilvägar byggs årligen, 15 % av skogen i Sverige består av skogsbilvägar med kantzoner och diken som negativt påverkar skogens hydrologi. Dessa skogsbilvägar fragmenterar / trasar sönder naturskogslandskapet som gynnar omfattande tjuvjakter och ger permanenta störningar för djur-och friluftsliv och bidrager starkt till att utrota och utarma skogens biologiska mångfald som i sin tur bidrager till att vår Allemansrätts innebörd och upplevelse trasas sönder av det skövlande skogsbrukets framfarter med sönderkörda öring -bäckar mosar sönder skogens källa med oljespill läckage från skogsmaskiner och totalt omvandlar våra naturupplevelser till tragiska upplevelser som gör våra sinnen upprörda, lessna och förtvivlade över vad som pågår i våra skogar.

 • Rapportera

  Mats S Johansson

  Med sådana vänner behöver man inga fiender

  Jag hade aktat mig noga för att låta aktivisterna inom Skydda Skogen m.fl. föra min talan om jag hade haft planer på att försöka leva på naturturism.

  Vilken annan verksamhet erbjuds redan idag bättre grundförutsättningar är naturturismen?
  - En Allemansrätt som ger gratis tillgång till mina "råvaror".
  - Öppna (i alla de fallen som Göran så föraktfullt beskriver som socialbidrag till ett särintresse) skogsvägar som ger lätt tillgång till "råvaran".
  - En lång lista av möjligheter till skattefinansierade stöd från "det allmänna".
  - Gratis reklam i media i en fråga som absolut ligger rätt i tiden.
  - Starkt politiskt stöd från samtliga partier i Riksdagen.

  Varför skulle jag söka stöd från extrema utbrytare från det som en gång var de miljöorganisationer som med demokratiska medel varit med och gjort Sverige till det naturturistland det är idag?
  Varför skulle jag låta de organisationer föra min talan som verkar tro mer på:
  - konfrontation med, och bestraffning av, de som varit med skapat mina gratis "råvaror"
  -aktivism med stöd från länder vars invånare är mina potentiella kunder just för att de själva förstört sin egen natur
  än på samarbete?

  Jag fattar ärligt talat inte hur de naturturistföretagare tänker som skriver
  under på Uppropet.

 • Rapportera

  Göran Rönning · Skoglig debattör

  Mats S Johansson fattar ingenting

  Om inte vi aktiva, i frågasättande människor kritiserat skogsbolagens besprutningar med cancerframkallande gifter som Hormoslyr över Sveriges ungskogar, så skulle skogsbruket ha fortsatt förgifta vår natur...och fortsatt tvinga skogsarbetarna att gå med ruggspruta där både de unga lövträdsplantorna som skogsarbetarna duschades med det cancerframkallande giftet Hormoslyr...
  I Jutis by i Norrbotten svepte döden fram som en farsot.. sedan alla skogsarbetare som tvingats arbeta med gifterna gick en för tidig död till mötes. Därefter kallades också byn för DÖDENS BY, när fruarna blev änkor efter sina mäns död. Och som fortfarande skördar offer.....Men det bryr sig skogsbolagen inte ett dyft om.....Ty i deras CYNISKA VÄRLD BETYDER DÖDA SKOGSARBETARE INTE ETT DYFT. ... Om inte vi aktiva miljöaktivister hade ockuperat flygfälten där giftflygplanden landade för tankning av gifterna.... Om inte vi aktiva medvetna mäniskor runt om i Sverige hade bildat opinion mot dessa giftbesprutningar hade skogsbruket fortsatt förgifta människor och natur.

  Om inte vi aktiva fältbiologer hade avslöjat skogsbolaget Korsnäs Marmas slaskande med giftet DDT-behandlade barrträdsplantor som förvarades i skogsbäckar för att inte torka ut...och anmält skogsbolaget till Riksåklagaren. Så hade skogsbolagen fortfarande slaskat omkring med DDT i skogarna.

  Om inte det funnit en stark opinion mot skogsbruket hyggesplogningar med över meterdjupa fåror i skogsmarkerna...... så hade halva Sveriges kalhyggen idag varit upp och nedvända totalförstörda markvegetationer med ett total utrotat skogsbärsris och bär.

  Men det här fattar inte Mats O Johansson.. han har aldrig fattat....... och kommer heller aldrig att fatta... För han vill inte se........vill inte höra ......... men framför allt ....VILL INTE FÖRSTÅ.

 • Rapportera

  Mats S Johansson

  Samarbete eller konfrontation?

  Jag vet inte om det är det faktum att inlägget från Sveaskogs representanter inbjuder till dialog och samarbete istället för konfrontation, eller om det är att Sveaskogs definition av upplevelsebaserad turism inkluderar grupper som brukar naturen på ett sätt som inte passar de moderna s.k. miljöorganisationernas jakt på facebook-likes och Twitter-links (läs makt) som får den ”skogliga debattören” att glömma att ordet debatt betyder ”att slå sönder motståndarens argument”.
  (I alla fall om man ska tro Wikipedia som skriver så här: ”Ordet debatt kommer från franskans de- 'av, från' och battre 'kämpa', och betyder slå sönder motståndarens argument”)

  Jag påstår att mitt naturturismföretag har större chans att blomstra om jag samarbetar med dem som tillhandahåller mina råvaror nästan gratis än om jag hotar att ta kontrollen över deras egendom (min råvara) med hjälp av aktivism och en (internationell) facebook-mobb.

  Göran, jag har läst både ditt svar till Dag L och det till mig flera gånger nu. Jag får erkänna att jag fortfarande inte vet hur du ställer dig till Sveaskogs inbjudan till samarbete.
  Och det är inte för att jag inte vill förstå.

 • Rapportera

  Göran Rönning · Skoglig debattör

  DET BRUTALA SKOGSBRUKET HOTAR DEN SVENSKA FOLKSJÄLEN

  Dagens Nyheter idag!

  Det brutala skogsbruket hotar den Svenska folksjälen!

Nattågsupprustning dröjer – inget besked från Eneroth

Nattågsupprustning dröjer – inget besked från Eneroth

LÅNELÖFTE. Trafikverket vill köpa in nya nattågsvagnar för 3,7 miljarder kronor. Men infrastrukturministern ger inga besked i höstbudgeten och utlovar inte heller något besked till våren. "Det är ju en avsevärd summa" säger Tomas Eneroth.