Skog: Lantbrukare bör börja ställa om

VÄXTSKYDDSMEDEL. EU-kommissionens omarbetade förslag på fem års förlängning fick uppbackning av medlemsländerna i sista stund. Miljöminister Karolina Skog (MP) uppmanar dock lantbrukare att börja ställa om.

Inför beslutet har stridigheterna varit många. Besvikelsen är stor på båda sidor. Miljöorganisationer, som krävt ett förbud, var inte nöjda på måndagseftermiddagen. Detsamma gäller jordbruksorganisationer, som önskat maximal förlängning på 15 år.
– Vi beklagar beslutet, men hoppas att det är ett undantag och att EU i framtiden ska basera sina beslut på forskningen, skriver Copa-Cogeca på sin twitterkanal. 
– EU hade behövt förbjuda ämnet nu, inte inom tre, fem eller sju års tid, säger Greenpeace Franziska Achterberg.

En lång politisk strid är över för stunden. EU-kommissionens ursprungliga förslag på tio års förlängning har i omgångar varit på väg att hamna inför omröstning bland medlemsländerna under hösten. Men efter att ha stött på patrull en sista gång i oktober, så började kommissionen att utarbeta nya förslag, på tre, fem och sju års godkännanden. 

Läs mer: Karolina Skog: Tioårsförslaget är dött

För några veckor sedan samlades den ursprungliga beslutandekommittén en sista gång för att behandla kommissionens senaste förslag, att godkänna ämnet i fem år till. Det gick nästan vägen, då 14 länder (däribland Sverige och Danmark) ställde sig bakom. Men två rösttunga länder saknades, och bland andra Tyskland och Polen lade ner sina röster. 

Under måndagen var det dags för omprövningskommittén att ta ställning till förslaget. Det brukar normalt vara en formaliaprocedur, då ländernas positioner sällan förändras, så blicken hade redan vänts mot vad kommissionen skulle göra härnäst. 
Men måndagens möte bröt mönstret. Tyskland och Polen valde nämligen tillsammans med Bulgarien och Rumänien att ställa sig bakom femårsförslaget, istället för att lägga ner sina röster. 

Beslutet innebär inte en utfasning, såsom efterfrågats i EU-parlamentets icke-bindande resolutioner, men det innehåller en uppmaning till medlemsländerna att de ska begränsa användningen på offentliga ytor, såsom parker. Detta var något som också parlamentet tryckt på. Även Sverige hade som linje att öppna för att fasa ut ämnet, samtidigt som det var viktigt att ge lantbrukare goda förutsättningar till att ställa om. Även om det nu blir en förlängning och inte en utfasning så ser regeringen att det är viktigt att lantbrukare börjar titta efter alternativ.
– Det var ju uppenbarligen inte självklart att det skulle bli fem år, säger miljöminister Karolina Skog till Altinget och fortsätter:  
– Fem år är också en kort tid. Det finns delar av vårt jordbruk som är beroende av glyfosat och de näringsidkarna måste tänka på att kritiken mot glyfosat är väldigt stor och att det finns en stor oro för vilka effekter glyfosat har på miljön. Därmed kan de inte räkna med att glyfosat finns tillgängligt framöver, vilket gör att de måste titta på alternativa metoder.

Hur ser du på att medlemsländerna först kunde fatta beslut några veckor innan nuvarande godkännande går ut, den 15 december?
– Det är långt ifrån idealt, men det är lättande att medlemsländerna klarade av att kunna få ihop en tillräckligt stor majoritet. Alternativet att ett sådant här beslut skjuts fram till kommissionen är väldigt olyckligt. Vi har sett ett antal sådana beslut den senaste tiden, och jag tycker det är otroligt viktigt att medlemsländerna tar det ansvar som åligger oss. 

Även på svensk nivå har det förekommit hätska diskussioner, där bland annat företrädare för oppositionen anklagat regeringen för att svänga i sin hållning. Det har dock regeringens företrädare dementerat. Nu ställde man sig även denna gång bakom kommissionens femårsförslag, och Karolina Skog är extra glad för att kommissionen också lovade på mötet att se över hur beslutsprocessen ska kunna bli mer transparent framöver. 
– Det visar att kommissionen tar till sig kritiken som funnits i den här debatten. Att mycket av beslutsunderlaget inte publiceras ökar grunden för misstänksamhet. Så att de nu ska se över hur underlaget ska kunna bli mer transparent är ytterst välkommet.

Forrige artikel Remissinstanser önskar snabba krafttag mot mikroplast Remissinstanser önskar snabba krafttag mot mikroplast Næste artikel EU-förhandlingar stressas på innan Bulgarien tar över EU-förhandlingar stressas på innan Bulgarien tar över