"Skärpning, klimat-nonchalanten Skistar"

DEBATT. Klimatförnekarna är i stort sett borta från den svenska debatten. Fram träder istället klimat-nonchalanterna, som rycker på axlarna åt klimathoten eller omfamnar dem för att de kortsiktigt är bra för affärerna. I främsta ledet står Skistar AB, skriver Mattias Goldmann och Erik Huss, från Fores och Protect Our Winters Sverige.

Mattias Goldmann
vd, tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet

Erik Huss
klimatkommunikatör, tankesmedjan Fores och senior advisor, Protect Our Winters Sverige

I en pågående, omfattande reklamkampanj uppmanar Skistar oss till att ”Ta flyget till fjällen”, ”Lämna bilen hemma och ta flyget till våra skidorter, enkelt och bekvämt.” Bakom budskapet finns 50 procent av Sveriges skidorter, räknat i antal besökande; Sälen, Åre, Vemdalen och Hammarbybacken.

Kvar på tvivlarnas bänk

Denna tondövhet efter sommarens intensiva debatt om behovet av mer hållbart flygande går igen i Skistars verksamhetsberättelse, där vision, affärsidé och mål är kliniskt befriade från mätbart samhällsansvar. Medan forskarna slår fast att den senaste tidens extrema väder är kopplat till klimatförändringarna, så sitter Skistar kvar på tvivlarnas bänk, och anger i sin verksamhetsberättelse att ”Följderna av växthuseffekten har debatterats under ett antal år."

”Skistar ska genom ett aktivt miljöarbete tillse att verksamheten ger minsta möjliga negativa miljöbelastning”, är det mest konkreta vi bjuds på i verksamhetsberättelsen, i tider där andra aktörer sedan länge har konkreta klimatmål, slutår för fossilanvändning i linje med Fossilfritt Sveriges utmaningar, eller fullständig klimatkompensation även för sådant som inte formellt ingår det egna ansvaret.

Cynisk inställning till klimatet

Hur kan en aktör vars själva grundförutsättning är temperaturkänslig snö vara så efter i klimatfrågan? Kanske står svaret i den av vd signerade verksamhetsberättelsen där Skistar slår fast att ”En lägre efterfrågan kan även uppstå under vintrar med långvarig kyla och ett bra snöläge i de södra befolkningstäta delarna av Skandinavien, då snö, kyla och skidåkning kan erbjudas närmare hemorten.”

Så cynisk kan man faktiskt vara även i dessa dagar – blir det några grader varmare måste man åka längre norrut för att åka skidor, och där finns våra anläggningar. Men resonemanget är kortsiktigt; SMHI slår fast att den nuvarande klimatförändringen förkortar skidsäsongen med en dag om året, vilket förstås minskar affärerna även om Skistar konstaterar att de viktiga veckorna kring jul och sportlov inte är hotade i närtid – och så ”möter vi riskerna genom ständig utveckling av snösystem för att säkerställa skidåkning.” Det är att aktivt blunda för det ansvar man har som företag i en tid då temperaturen stiger allt snabbare.

Skistar kan solka sverigebilden

Ett oerhört gensvar på vårt enkla twitterinlägg där Skistars bristande klimatengagemang ifrågasätts, visar att det finns ett aktivt folkligt engagemang för att kunna åka skidor utan att skämmas. Det kräver en aktör som visar större förståelse för klimatfrågans allvar än vad Skistar hittills förmått. Att det vore lönsamt har Visit Sweden förstått; de slår fast att hållbarhet är ett av tre kärnvärden för svensk besöksnäring.

De bör uppvakta Skistar så att inte sverigebilden solkas och affärerna drabbas. Skistars varumärke är redan nedsolkat av deras felsatsning på Scandinavian Mountains Airport som förväntas dra till sig internationella skidturister till Sälenfjällen, men forskare från bland annat Chalmers ifrågasätter detta kraftigt då deras prognoser pekar på att Sälen bara har mellan 0 och 30 skiddagar innan slutet av seklet – färre, ju mindre aktivt vårt klimatarbete är.

Vad säger de andra bolagen?

Också Skistars sponsorer och samverkanspartner har i andra sammanhang visat att de förstår värdet av att gå före på klimatområdet – och de bör säkra att inte den egna trovärdigheten hotas. Hur kan SJ, som har direkttåg till Åre, acceptera Skistars satsning på flygresor? Eller Audi, vars nya elbil har en räckvidd så att man tar sig Stockholm-Sälen utan att behöva ladda? Och känner inte Fortum, vars solceller driver skidliftarna i Åre; att de bidrar till greenwash när ”solliftarna” lyfts fram samtidigt med flygresorna? Löfbergs, som genom Hagainitiativet driver på för en tuffare klimatpolitik – känns det rätt för dem att bjuda på kaffet i Skistars anläggningar, när Skistar så tydligt ignorerar sitt klimatansvar?

Dags att Skistar förstår klimatfrågan

Det talas allt oftare om att vi måste ändra en för planeten destruktiv livsstil för att hejda klimatförändringarna. Men motsatsen är också sann: Vi måste hejda klimatförändringarna för att kunna behålla vår livsstil, med underbar skidåkning i de svenska fjällen. När skidsäsongen börjar, bör Skistar visa att de har förstått det.

Forrige artikel Max Andersson: EU behöver ta klimatkrisen på allvar Max Andersson: EU behöver ta klimatkrisen på allvar Næste artikel "Är inte Sverige en del av den inre marknaden för energi?"
 • Rapportera

  Martin Johansson · klimatrealist

  Du har fel

  För det första så är inte forskarna alls överens om det. Och vilka extremväder händelser hänvisar du till? Man kan inte på en varm sommar säga att det är en trend som är här för att stanna det vet alla utom du tydligen. Enligt statistiken över vädret i Sverige finns det absolut inget som tyder på något ökat extremväder mer än en ökad medeltemperatur på 0,8 grader sedan lilla-istiden. du kan själv kolla historiken på smhi eller Uppsalas mätserie som finns sedan 1700-talet. slu har även undersökt vädret under Vasa-loppet sedan 92 år tillbaka i tiden och kan inte se någon förändring. Och för det andra så ska ingen tala om för skistar vad dom ska göra. Det måste bli ett slut på denna häxjakt som bygger på antaganden. Media har målat upp en bild av Sveriges klimat som inte stämmer. Det är ingen katastrof så fort det blir lite varmt eller så fort det regnar mycket ett visst år så länge vi inte ser en trend att det blir så men det lär dröja minst 30 år innan vi ser det. lägg ner häxjakten!

 • Rapportera

  Lars Cornell · Naturvetare

  Vad säger vetenskapsmän?

  Det finns en avgrund mellan vad vissa journalister och politiker påstår att vetenskapsmän säger och vad vetenskapsmän verkligen säger.
  I år har det varit varmare än vanligt här men kallare än vanligt på andra platser. Det är normala vädersvängningar, år 2018 har hittills varit aningen kallare än år 2017. Att påstå något annat är bara dumt och okunnigt.

  Vetenskapsmän är eniga om att det blivit en grad varmare på 100 år. Grönlands och Antarktis glaciärer är stabila och havet höjer sig inte fortare än vad det gjort tidigare. Enligt IPCC kan det komma att bli ytterligare en grad varmare till år 2100. Det är inget att oroas för.

  Extremväder uppvisar en minskande trend.

  Goldman och Huss har fel i sina utgångspunkter.

 • Rapportera

  Hans Lönn · Civilingenjör

  Åres gravöl kommer att intas på hösten 2050!

  Jag är helt beroende av Åre! Åker skidor där i 5 månader varje år! Åker mest skidor av alla i hela världen! Ca 1 miljon höjdmeter varje år! Schyst sysselsättning för en 80-årig pensionär, eller? Men jag har försökt att räkna på när Åre upphör som skidort! Fick det bekräftat i liften av en meteorolog! Det är så enkelt att om det inte går att köra snökanonerna längre så upphör skidåkningen! Allt detta under förutsättning att vi inte klarar av att fasa ut användningen av fossila bränslen!

 • Rapportera

  Johan Jörnhagen

  I vilken värld lever ni?

  Ja, klimatet varierar, istider kommer och går, men aldrig har förändringen skett så fort som nu.
  Sedan den senaste istiden steg temperaturen 0,1 grader per århundrade, på femtusen år ökade temperaturen 4–5 grader. Det senaste århundradet har jordens medeltemperatur stigit nästan en grad.
  Sedan mätningarna startade i slutet av 1800-talet har de tio varmaste åren inträffat efter 1998. 15 av de 16 varmaste åren har inträffat efter 2001, och mellan 2014 och 2017 har nya värmerekord slagits varje år. Årets varma sommar tyder på att trenden fortsätter.
  Grönlands istäcke minskade med 281 miljarder ton 1993-2016 och Antarktis förlorade 119 miljarder ton samma period och hastigheten har tredubblats det senaste århundradet. Glaciärer drar sig tillbaka över hela jorden och snötäcket minskar på norra halvklotet. Havsnivån steg 20 cm förra århundradet. Hastigheten sedan milleniumskiftet var varit den dubbla.

  2010 granskade forskare vid Stanford i USA 1372 klimatforskare och deras forskning och drog slutsatsen att 97–98% av de mest ansedda klimatforskarna står bakom huvudbudskapet människans påverkan på jordens klimat. En ny studie 2017 från Lund analyserade över 1100 klimatrapporter utan att bevis på partisk rapportering hittades.

  Det är ingen häxjakt utan en väckarklocka och det är hög tid att vakna!

 • Rapportera

  Lars Cornell · Naturvetare

  Faktoider och proportioner


  Det Johan J. var många faktoider som du levererar. Jag nöjer mig med att bemöta två.

  Ja, jorden har blivit ca en grad varmare på 100 år och förväntas av IPCC AR5 TCR4,5 bli ytterligare en grad varmare till 2100. Om de som bor i Norrköping vill uppleva en grads klimatförändring kan de åka till mig i Västervik för här har vi redan det klimat som Norrköping kommer att ha om 100 år. Vem blir rädd?

  Om glaciärerna smälter så som du påstår skulle havens höjning inte se ut så här.
  https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/

  Vill du ta del av fler faktoider som sprids av massmedia kan du läsa det här dokumentet
  http://www.tjust.com/2018/klimat/kalifornien.pdf

  Om du vill veta vad vår främste faktoidproducent agronomen och den röde politikern Johan Rockström uppfinner kan du läsa här,
  http://www.tjust.com/2018/klimat/charlatan.pdf
  - • Rapportera

  Hans Lönn · Civilingenjör

  Kunskap är en tillgång om man inte utmanar Jantelagen i Sverige!

  Jag hade förmånen att lyssna på Bert Bolin för länge sedan! Han redovisade slutsatserna från borrkärnor som daterats 100 000 år tillbaka i tiden. Man kunde utläsa ppm av CO2. Det syntes då tydligt hur halterna var i stort sett konstanta fram till industrialisms intåg i mitten på 1700-talet. Sedan steg nivåerna försiktigt fram till 50-talet då de började stiga nästan lodrätt beroende på skalorna på x- och y-axlarna! Det syntes också tydligt att vi var på väg in i en ny istid! Men det är vi inte längre! Det syntes lika tydligt på diagrammet över jordens temperaturutveckling! Gu så jobbigt det är med dessa klimatförnekare! Men de är i gott sällskap - Donald Trump!

 • Rapportera

  Johan Jörnhagen

  Vem ska man tro på?

  Lars!
  I ditt inlägg hänvisar du till NASA, samma källa menar att 97% av forskningsvärlden är överens.
  Du representerar en avvikande åsikt, en åsikt som predikas av en liten klick medelålders män, flera förvisso med en framgångsrik karriär inom näringslivet och industrin (bakom sig) men försvinnande få med klimat eller hållbarhet som huvudområde.

  Förklara gärna varför man ska tro på er istället för världens ledande klimatforskare!

 • Rapportera

  Johan Jörnhagen

  Knäpptyst från Skistar

  Skistar borde naturligtvis skämmas för att, med vetskap om flygets påverkan på klimatet och i synnerhet som vinterdestination, kraftfullt och ogenerat ta ställning för ökat flygresande.
  Jag har vid upprepade tillfällen och i flera olika forum försökt få en kommentar från Skistar vilket de inte vågar. Detta trots att de tar sig tid att svara på frågor om felparkerade bilar och Valleveckor. Men jag förstår dem, det är jobbigt att diskutera när man har fel.
  Samtidigt är det fegt att inte stå upp för de val man gör och deras nonchalans inför sitt eget miljöansvar blir allt mer uppenbart.

 • Rapportera

  Lars Cornell · Naturvetare

  Vilken grupp tillhör du?

  Johan J.

  Haha, du är rolig men med bra fråga. Jag tillhör också de 97% som anser att koldioxid är en växthusgas som gör jorden varmare. Hans Lönn pratar om 'klimatförnekare'. Hur ser sådana ut? Jag har hört talas om dem men aldrig träffat någon.

  Man kan dela upp människor i olika grupper på följande sätt, ingen av dem är 'klimatförnekare':

  Grupp noll:
  De anser att koldioxid är en växthusgas som gjort jorden varmare. Men nu har den gjort sitt och det har uppstått i det närmaste 'mättnad'. Ta en träskiva och täck för ditt fönster. Då blir det svart i rummet. Ytterligare en skiva gör ingen skillnad. Så är det också med koldioxid.

  Grupp ett:
  Den mycket ansedde forskaren Lindzen har i petition till president Trump skrivit följande,
  Vi uppmanar United States government,
  och andra, att dra sig ur FN:s ramkonvention
  om klimatförändringar (UNFCCC).
  Vi stödjer rimliga och kostnadseffektiva miljöskydd.
  Men koldioxid, målet för UNFCCC, är inte en förorening
  utan till stor nytta för jordbruk och annat liv på jorden.
  Observationer sedan starten av UNFCCC för 23 år sedan visar
  att uppvärmningen på grund av ökad koldioxid i atmosfären
  kommer att vara godartad - mycket mindre än tidiga modeller indikerar.
  Petition av Dr. Richard S. Lindzen och ställd till U.S. government.
  Lindzen har mer än 1000 RIKTIGA vetenskapsmän bakom sig. Se vidare
  http://www.klimatupplysningen.se/2017/05/12/professor-richard-lindzen-kallar-klimatalarmister-ohederliga/
  http://www.tjust.com/2016/scientists-believe.pdf

  Grupp två:
  IPCC AR5 som kom år 2015 skriver i scenario TCR RCP4,5 som är det för oss vardagsmänniskor mest intressanta (det finns även equilibrium, 'ECR' men det ligger bortemot 1000 år i framtiden).
  - Den transienta klimatkänsligheten är sannolikt i området 1,0 till 2,5 grader (hög sannolikhet) och extremt osannolikt mer än 3 grader.
  (Ny forskning justerar dessa värden till 0,9 - 1,7 grader med medelvärde 1,2°)
  https://journals.ametsoc.org/doi/10.1175/JCLI-D-17-0667.1

  Grup 3-8:
  Sveriges Regering påstår 3° - 8°.
  - Vi är på väg mot en temperaturökning på mellan 3-8 grader vid slutet av detta århundrade.
  Varför tror inte Sveriges Regering på vetenskap och IPCC?

  Grupp 8:
  Regeringens rådgivare agronomen Johan Rockström (Club of Rome) påstår att det kommer att bli 8 grader varmare år 2100.

  Grupp 15:
  Johan Kuylenstierna, vd för Stockholm Environment Institute och vice ordförande i Regeringens klimatråd, anser att mellan 10 och 15 grader varmare kommer det att bli.
  Med det placerar han sig på samma vetenskapens skräphög där Johan Rockström sedan länge befinner sig.

  Grupp +:
  En växande skara vetenskapsmän anser att koldioxidens nytta är betydligt större än dess skada. Höjningen med ca en grad innebär en klimatförbättring. Ändringen från 300 till 400 ppm har ökat fotosyntesen så att växtkraften för skogs- och lantbrukare ökat med ca 35 miljarder kronor varje år. För hela världen kan den klimatförbättringen sannolikt tusenfaldigas.

  Jag, väl utbildad åldrad vit man, tillhör grupp "ett" och grupp "+" som är den största bland vetenskapsmän. Bland journalister dominerar gruppen kring Rockström. Men han är ju agronom och röd politiker och ej vetenskapsman i klimatfacket.

 • Rapportera

  Lars Cornell · Naturvetare

  Vilken grupp tillhör du?

  Johan J.

  Haha, du är rolig men med bra fråga. Jag tillhör också de 97% som anser att koldioxid är en växthusgas som gör jorden varmare. Hans Lönn pratar om 'klimatförnekare'. Hur ser sådana ut? Jag har hört talas om dem men aldrig träffat någon.

  Man kan dela upp människor i olika grupper på följande sätt, ingen av dem är 'klimatförnekare':

  Grupp noll:
  De anser att koldioxid är en växthusgas som gjort jorden varmare. Men nu har den gjort sitt och det har uppstått i det närmaste 'mättnad'. Ta en träskiva och täck för ditt fönster. Då blir det svart i rummet. Ytterligare en skiva gör ingen skillnad. Så är det också med koldioxid.

  Grupp ett:
  Den mycket ansedde forskaren Lindzen har i petition till president Trump skrivit följande,
  Vi uppmanar United States government,
  och andra, att dra sig ur FN:s ramkonvention
  om klimatförändringar (UNFCCC).
  Vi stödjer rimliga och kostnadseffektiva miljöskydd.
  Men koldioxid, målet för UNFCCC, är inte en förorening
  utan till stor nytta för jordbruk och annat liv på jorden.
  Observationer sedan starten av UNFCCC för 23 år sedan visar
  att uppvärmningen på grund av ökad koldioxid i atmosfären
  kommer att vara godartad - mycket mindre än tidiga modeller indikerar.
  Petition av Dr. Richard S. Lindzen och ställd till U.S. government.
  Lindzen har mer än 1000 RIKTIGA vetenskapsmän bakom sig. Se vidare
  http://www.klimatupplysningen.se/2017/05/12/professor-richard-lindzen-kallar-klimatalarmister-ohederliga/
  http://www.tjust.com/2016/scientists-believe.pdf

  Grupp två:
  IPCC AR5 som kom år 2015 skriver i scenario TCR RCP4,5 som är det för oss vardagsmänniskor mest intressanta (det finns även equilibrium, 'ECR' men det ligger bortemot 1000 år i framtiden).
  - Den transienta klimatkänsligheten är sannolikt i området 1,0 till 2,5 grader (hög sannolikhet) och extremt osannolikt mer än 3 grader.
  (Ny forskning justerar dessa värden till 0,9 - 1,7 grader med medelvärde 1,2°)
  https://journals.ametsoc.org/doi/10.1175/JCLI-D-17-0667.1

  Grup 3-8:
  Sveriges Regering påstår 3° - 8°.
  - Vi är på väg mot en temperaturökning på mellan 3-8 grader vid slutet av detta århundrade.
  Varför tror inte Sveriges Regering på vetenskap och IPCC?

  Grupp 8:
  Regeringens rådgivare agronomen Johan Rockström (Club of Rome) påstår att det kommer att bli 8 grader varmare år 2100.

  Grupp 15:
  Johan Kuylenstierna, vd för Stockholm Environment Institute och vice ordförande i Regeringens klimatråd, anser att mellan 10 och 15 grader varmare kommer det att bli.
  Med det placerar han sig på samma vetenskapens skräphög där Johan Rockström sedan länge befinner sig.

  Grupp +:
  En växande skara vetenskapsmän anser att koldioxidens nytta är betydligt större än dess skada. Höjningen med ca en grad innebär en klimatförbättring. Ändringen från 300 till 400 ppm har ökat fotosyntesen så att växtkraften för skogs- och lantbrukare ökat med ca 35 miljarder kronor varje år. För hela världen kan den klimatförbättringen sannolikt tusenfaldigas.

  Jag, väl utbildad åldrad vit man, tillhör grupp "ett" och grupp "+" som är den största bland vetenskapsmän. Bland journalister dominerar gruppen kring Rockström. Men han är ju agronom och röd politiker och ej vetenskapsman i klimatfacket.

 • Rapportera

  Hans Lönn · Civilingenjör

  Klimatförnekare?

  Jag har blivit hedrad med en kommentar om jag sett någon klimatförnekare någon gång? Det vet jag inte för de finns bara som troll på internet! Men jag föreslår att du Lars Cornell tittar dig i spegeln så får du se hur en ser ut! För övrigt så tycker jag att ni borde kommentera mitt lilla reportage om vad Bert Bolin lärde mig! 100 år hit eller dit kan man dribbla bort sanningen med! Men när man ser utvecklingen under 100 000 år som också visar var istiderna har legat blir det allt mera uppenbart! Det finns ju borrkärnor lagrade i USA som man t.o.m. kan se när stora vulkanutbrott skett och skaffa sig kunskap om hur de påverkat halten ppm av CO2! Vad jag tror i dessa sammanhang är egentligen ointressant för jag bara tror som alla andra! Men 2100 har vi "säkert" passerat 3 grader!

 • Rapportera

  Johan Jörnhagen

  Konspirationsteoretiker

  Jag betackar jag mig från inledningar som ”Haha, du är rolig…”. Prova att googla ”Härskarteknik”.

  Nu till innehållet i ditt inlägg.

  Inom såväl mitt eget ämnesområde men ffa andras förlitar jag mig på rådande vetenskaplig evidens.
  Jag väljer att vaccinera mina barn eftersom ledande forskare och ansvariga myndigheter världen över rekommenderar det och då jag inte själv är infektionsläkare och jag tror på att månlandningen har ägt rum eftersom en överväldigande dokumentation stöder det och då jag själv varken är rymdfysiker eller var född 1969.

  Naturligtvis går det att hitta konspirationsteoretiker som är av avvikande åsikt. Ibland även någon med akademiska meriter. Att förlita sig på dessa vars åsikter skiljer sig från 97% av övriga forskares inom området, inte minst när man själv saknar kompetens inom samma område, strider inte bara mot vetenskaplig praxis utan även sunt förnuft.

  Din tilltro till Richard Lindzen är ett bra exempel på detta.

  Richard Lindzen har inte bara varit skeptisk till klimatförändringarna och kallat dess förespråkare en kult. Han har under många år även ifrågasatt rökningens skadliga effekter. Något han idag talar tyst om då vi numera vet att få saker påverkar hälsan mer än tobaksrökningen och i västvärlden utgör den största enskilda orsaken till förebyggbar sjukdom och död.

  Lindzen hävdar i sitt brev till Donald Trump att de globala ansträngningarna att minska klimatförändringarna inte vilar på vetenskaplig grund.
  När Lindzens kollegor på Massachusetts Institute of Technology fick vetskap om brevet skrev de ett eget brev i vilket de tog avstånd från hans åsikter. Brevet undertecknades av 30 universitetets professorer inom klimatforskning.
  I brevet gör de klart att de och den överväldigande majoriteten av världens klimatforskare inte bara anser att klimatförändringarna är orsakade av människans utsläpp av koldioxid utan också att dessa utgör ett allvarligt hot mot mänskligheten bla i form av höjningen av havsnivån, försurning av haven samt en ökad frekvens av extremväder såsom översvämning och torka.

  Richard Lindzens brev är dessutom fullt av faktafel, här följer några:

  x Lindzen gör sig till språkrör för USAs befolkning och hävdar att denna ställer sig bakom Trumps återhållsamma klimatpolitik.
  I själva verket önskar 64% av amerikanerna att USA gjorde mer för att motverka klimatförändringarna, endast 13% vill göra mindre. 89% av amerikanerna vill utveckla solenergin och 83% vindkraften.

  x Lindzen beskriver åtgärder ämnade att minska utsläppen av koldioxid samt investeringar i förnybara energikällor som poänglösa och ekonomiskt skadliga.
  Istället beräknas effekterna av klimatförändringarna kosta 1,2 biljoner dollar årligen och studier har visat att varje dollar investerad inom förnybar energi ger pengarna tillbaka 30 gånger. Antalet arbetstillfällen inom förnybar energi ökar 12 gånger fortare än övriga jobb.

  x Enligt Lindzen skulle begränsad användning av fossila bränslen påverka människor världen över negativt, inte minst de fyra miljarder bosatta i länder tidigare benämnda utvecklingsländer.
  I själva verket beräknas 250 miljoner människor behöva lämna sina hem fram till 2050 till följd av ökade halter koldioxid och dess effekter. Det är också visat att förnybar energi är det billigaste alternativet för utvecklingsländer.

  Avslutningsvis hävdar du att Lindzen har 1000 RIKTIGA forskare bakom sig. Vad är en riktig forskare?
  Lindzens hävdade att hans brev var underskrivet av 300 ”eminenta forskare och kvalificerade individer”. The Guardian visade att ytterst få av dessa forskade inom naturvetenskapliga ämnen och innehäll flera kända klimatförnekare.

  Du undrar hur en klimatförnekare ser ut.
  Klimatförnekelse eller klimatskepticism är skepcism mot den vetenskapliga uppfattningen att klimatförändringarna är orsakade av människan och utgör ett hot mot mänskligheten.
  Richard Lindzen är en känd klimatförnekare.
  Följer du Hans Lönns uppmaning kanske du hittar en till.

 • Rapportera

  Lars Cornell · Naturvetare + diplomerad ekonom + ingenjör.

  Fores är en faktoidfabrik

  Den vetenskapliga ståndpunkten är 1 - 2,5 grader till år 2100 jämfört med förindustriell tid, och extremt osannolikt mer än 3 grader. Det står uttryckligen så i den vetenskapliga delen av IPCC AR5. Förnekar du Johan Jörnhagen det?

  Jag ansluter mig till de vetenskapsmän som anser att högst hälften beror på mänsklig aktivitet och att nyttan är betydligt större än skadan, således inget hot. Det stora hotet är en ny istid som tex 1658 när Karl X Gustav gick över Stora Bält. 1800-talet var också en svår tid med kyla och missväxt när många svenskar utvandrade till Amerika.

  För att uppleva hemskheterna med temperaturökningen på en grad från nu till år 2100 kan du åka från Östersund till Mora för där har de redan nu det hemska klimat som du oroar dig så mycket för.

  Följande sammanfattar vad RIKTIGA vetenskapsmän anser.
  https://www.youtube.com/watch?v=oYhCQv5tNsQ

  Tankesmedjan Fores där Gioldmann och Huss verkar är en av Sveriges främsta faktoidfabriker. Därmed avslutar jag min del i den här debatten.

 • Rapportera

  Martin

  Johan jörnhagen

  Det handlar inte om att koldioxiden orsakar en temperaturhöjning eller inte. Det finns åtskilliga forskare som stark ifrågasätter hur stor effekten är av koldioxiden är. Vi hade redan en snabb temperaturuppgång på 1700-talet utan några effekter av koldioxiden. (Uppsalasmätserie). Dem 97% av forskarna du nämner har haft fel flertalet gånger i sina rapporter. Det finns bl.a. annat en artikel i BBC från 2007 där forskare hävdar att sommarisen på Arktis skulle vara borta redan 2013. Idag kan vi se att isens massa ökat sedan 2012 för varje år. Media gillar ju att skriva om dessa saker och en del oseriösa forskare och meteorologer går ibland ut med domedagsrapporter (Johan rockström. Pär Holmgren m.fl) dessa har målat upp en bild av klimathotet som inte stämmer. Anders stigebrandt som är proffesor i oceanografi har rent utsagt dumförklarat metrologer som hävdar att den globala uppvärmningen kan rubba golfströmmen så att vi skulle få ett kallare klimat rent nonsens säger han.

 • Rapportera

  Hans Lönn · Civilingenjör

  Nu vet jag hur en klimatförnekare ser ut!

  Det är Martins ansikte som som är totalt nollställt när han ljuger som allra mest! Vilket utsökt ämne för att bli den perfekte skådisen som kan göra sig till så att rollen blir trovärdig? Men nu är det ju faktiskt så att vi för inte så länge sedan fick se bilder på SVT föreställande hur isen blivit väsentligt mycket mindre på Arktis från Grönland, Nordpolen och till väster om Svalbard! Men SVT är ju inte trovärdig i en klimatförnekares ögon, eller? Bara påhitt och bilderna säkert tagna någon annan stans i universum! Eller menar Martin att isens massa ökar genom att den breder ut sig neråt(har blivit tjockare), och minskar på ytan?

 • Rapportera

  Martin

  Hans

  Jag förlitar mig mer på olika forskningsinstitut så som polarprtal. Noaa dmi. Än svt. Svt ger ofta ut nyheter som inte stämmer. Du har säkert hört historien om isbjörnen? Den som svt sa var svältande pga av den globala uppvärmningen. Man glömde nämna att isbjörnstammen växt sedan 30 år tillbaka och mår förhållandevis bra. Om du inte tänkt på det så rapporterar bara svt med flera om när det råkar vara alarmistiska händelser när det gäller klimatet och väder. Eller har du hört svt säga att grönland haft köldrekord i maj 2018? du har säkert hört att det var värme rekord för något år sedan? Deras nyheter är inte sällan vinklade. Varför tror du sånna som Johan rockström får komma tilltals och inte Göran Petersson som är proffesor i kemi och bioteknik på Chalmers? Som skrivit flertalet publiceringar om koldioxiden. Eller varför inte Lennart Bengtsson som har stor kunskap om klimatet och jobbat hela sitt liv med forskning om vädret. Jo för dom säger sanningen som bygger på forskning. Men det är inte vad media vill förmedla. har du inte hört interjuvn i studio ett i P1 där Anders stigebrandt är med? Programledaren tror inte sina öron när Anders förklarar motsatsen mot vad svt tror hur det ligger till. Visste du förresten att isen på Arktis varit helt borta för nånstans mellan 7000-5000 år sedan bär medeltemperaturen var ca 3 grader över dagens? (Enligt sgu) och att vi går mot en kallare trend sett över tid? Visste du även att granen etablerade sig i södra Sverige för 2000 år sedan när det började bli ett kallare klimat i Sverige? jag va som du för ca 10 år sedan med stark klimatångest. Men efter att jag ägnat mycket tid åt att läsa om hur klimstet ändrat sig genom historien och sett hur media vinklar sina nyheter så har jag blivit allt mer kritisk och följer forskningen varje dag.. det är trotts allt i te så längesen som samma media som idag skriver om att vi går mot en global uppvärmning med en katastrof som följd som skrev att vi gick mot en ny istid på 60-talet då medeltemperaturen sjönk att antal grader. Men följ strömmen du som en hund. Så följer jag forskarna och utveckligen med kritiska och realistiska ögon.

 • Rapportera

  Hans Lönn · Civilingenjör

  Jobbigt Martin!

  Jag har ju skrivit om att vi var på väg in i en ny istid men som vi inte är längre snarare tvärtom! Jag lyssnade och tror fortfarande på det som Bert Bolin höll föredrag om! Varför kommenterar du inte det? Och du får ursäkta mig men satellitbilderna som SVT visade för några veckor sedan om den krympande isen i Arktis kan man inte snacka bort! SVT har ju inte någon egen satellit utan visar bara det som är sanningen, eller? Amerikanerna kan ju inte gärna ha lyckats med bedriften att bryta sönder isen och skicka iväg den till Västindien! Bilderna visar bara verkligheten och den går inte att snacka bort! Vad menar du förresten med att "massan" har blivit större? Och hörde du idag att Kiruna fått den största temperaturförhöjningen? 3 grader! Men det är inte intressant egentligen överhuvudtaget! Det leder ingenstans att bara lösryckt plocka ut något år! Det måste vara data för många år! Du har väl sett om man i varje fall tittar på senaste 20 åren? Varmare! Men det räcker inte heller! Du måste se tendensen under längre tider!

 • Rapportera

  Johan Jörnhagen

  Klimatet i Mora

  Lars,
  tror du verkligen, din akademiska och diplomerade bakgrund till trots, att det är Moras eller, gud bevare oss, Västerviks klimat jag räds? För i så fall är du dummare än dina i övrigt vilsna inlägg låter påskina.
  Jag ser att du efter att ha fyrat av ovan nämnda salva avser lämna debatten. Moget. Det är, som sagt, inte lätt att argumentera när man har fel.

 • Rapportera

  Johan Jörnhagen

  3 är bättre än 97

  Martin,
  på samma sätt som Lars sätter sin tilltro till Richard Lindzen kommer du alltid att kunna hitta mer eller mindre meriterade personer vars åsikter stödjer din egen uppfattning.

  Dina favoriter:

  Göran Petersson har väckt uppmärksamhet med sina åsikter om sockrets skadliga (eller inte) effekter och uppges ha ”levererat mängder med artiklar”. Gemensamt för dessa är att de är av populärvetenskaplig natur, inte är publicerade i vetenskapliga tidskrifter och saknar referenser. Vad jag vet gäller detta även Görans publikationer angående klimatet.

  Lennart Nilsson är otvivelaktigt en meriterad forskare. Han ingår i brittiska klimatförnekarorganisationen Global Warming Policy Foundations i sällskap med bla Richard Lindzen. Lennart har uttalat sig flitigt i div forum tex, till namnet oskyldiga, klimatupplysningen (som dock tidigare hette Climate scam) och ofta med rå gargong som många skulle beskriva som näthat. Han vill tex skicka ”vurmande socialister” och ”romantiska grönkommunister” med enkelbiljett till Nordkorea.
  Inte alldeles olika Lars vana att benämna meningsmotståndare charlataner eller illröda propangadister.

  Anders Stigebrandt är för allmänheten mest känd för att ha avfärdat en forskningsrapport om försvagad Golfström som överdriven, något jag inte har en aning om varför jag väljer att inte kommentera.

  97% av forskningsvärlden är överens om att klimatförändringarna är orsakade av människan och utgör ett hot mot mänskligheten.
  Jag vill inte ha fler exempel, jag vill veta vad i ovan nämnda personers argumentation du finner så övertygande att du väljer att förlita dig på de 3% av världens klimatforskare vars uppfattning går tvärt emot de övriga 97!

 • Rapportera

  Hans Lönn · Civilingenjör

  Tack för att du finns Johan Jörnhagen!

  Det känns alltid så ensamt att behöva argumentera med dessa ateister i klimatsammanhang! Det finns ju absolut inget hot mot mänskligheten! Trots att det uppenbart gör det! Jag är helt övertygad om att vi 2050 har passerat the edge och det är frågan om vi gått under 2100?
  Men jag kan inte låta bli att ta upp det jag är specialist på - energieffektivisering i stora byggnader! I 40 år har jag vetat att det går att effektivisera med 30 % och med en avkastning på 50 % på insatt kapital! Men i Jantelagens Sverige är det totalt ointressant för det kommer från någon som tror sig vara förmer än någon annan! Du skall bara få ett exempel på idiotin som pågår i Sverige! Jag erbjöd SNF att lära ut hur man gör för att effektivisera med 30 %! Svante Axelsson som då var generalsekreterare ville inte ha att göra med mig för jag var för kärnkraft! Hur korkad får man vara? Inte mera än våra politiker i alla fall för då sitter man bara i sandlådan och gaggar om att jag vill inte leka med honom för att...

KD vill lägga ner Havs- och vattenmyndigheten

KD vill lägga ner Havs- och vattenmyndigheten

MYNDIGHETER. Kristdemokraterna vill lägga ner Havs- och vattenmyndigheten. "Det finns en stor kritik mot myndigheten" säger partiets miljöpolitiska talesperson Kjell-Arne Ottosson.