Skanska: Effektbristen hindrar omställning till fossilfrihet

DEBATT. För att klara av en utbyggnad av Sverige och samtidigt uppnå ambitiösa klimatmål krävs en säkrad energiförsörjning. Det skulle underlättas genom att tillåta delning av el mellan fastigheter i lokala nät, skriver Skanskas vd Anders Danielsson.

Anders Danielsson
Vd och koncernchef Skanska AB

 

 

Byggbranschen står i dag för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. För att möta klimatutmaningen och uppnå Agenda 2030 måste byggbranschen precis som andra branscher ställa om sin verksamhet. Fokus behöver hela tiden ligga på att hitta de mest klimatsmarta lösningarna och göra dem till en del av vår affär.

Hindrar industrins omställning

Skanska Sverige har som mål att vara klimatneutrala till 2045. För att lyckas uppnå det krävs energieffektivisering och elektrifiering. Tillgång till el är helt avgörande. Vi ser nu hur effektbristen stoppar utbyggnaden av Sverige och hindrar industrins omställning till fossilfrihet. Det kommer att lyftas på ett av Skanskas seminarium i Almedalen där energiminister Anders Ygeman (S) medverkar.

Enormt behov av el

Electric site är ett exempel på hur elektrifieringen kan bidra till utvecklingen, få branschen att ta steg i rätt riktning och minska utsläppen.

Skanska och Volvo genomförde tillsammans pilotprojektet Electric site som innebar att vi elektrifierade en av våra bergtäkter. Där bryts och krossas sten som sedan bygger upp våra städer. I täkten körde tidigare dieseldrivna grävmaskiner och dumprar. Under testet elektrifierades fordonen och gick på uppladdningsbara batterier i stället för på diesel.

Under testet minskade de fossila bränslena med 98 procent. Samtidigt ökade behovet av el med cirka 100 procent. Totalt har Skanska ungefär 100 täkter i Sverige. För att elektrifiera dem och även liknande maskiner som i dag går på diesel och som används på andra byggprojekt kommer det att uppstå ett enormt behov av el. Därför är det så viktigt att säkra energiförsörjningen för att byggbranschen och andra branscher ska lyckas med omställningen.

Räcker inte till

Redan i dag stoppas byggprojekt på grund av att elförsörjningen inte räcker till för alla tider på dygnet. I Ystad, Trelleborg, Helsingborg och nu senast Malmö har projekt fått avslag för att energibolagen inte kan garantera tillräcklig effekt. Det går alltså inte att bygga ut städer på det sätt som behövs i dag eftersom energibolagen inte kan utlova de effekter som krävs.

Möjliggör smarta lösningar

Det skulle underlättas genom att tillåta delning av el mellan fastigheter i lokala nät, något Skanska arbetat för. Det föreslås nu i Nätkoncessionsutredningen som överlämnades till regeringen i juni. Skanska står helt bakom detta förslag.

Det är hög tid att låta grannar dela sin lagrade solenergi med varandra. Att dela el mellan fastigheter är i dag olagligt. Det får följden att en pålfabrik med solceller inte får ladda fordonen som kör på Electric site eftersom det då är på en annan fastighet. Med det nya förslaget skulle ökad elektrifiering med nya smarta lösningar möjliggöras.

Ställ rätt krav

För att ytterligare driva på utvecklingen i byggbranschen är vår uppmaning att använda offentliga upphandlingar som ett kraftfullt verktyg. Det offentliga är vår största kund och omställningen i branschen kan påskyndas av att politiker ställer rätt krav i offentliga upphandlingar.

Det är dags att ta steget från att lägsta pris vinner upphandlingar till att i stället värdera och premiera byggande som minskar klimatpåverkan. Snegla gärna på Oslo som ställer krav på att byggarbetsplatserna ska vara fossilfria, som till exempel alla transporter av material och alla anläggningsmaskiner.

Lagra energi

Det är tydligt att helt nya lösningar kommer att krävas för att ta oss till klimatneutralitet 2045. En sådan lösning som Skanska utvecklat och nu utvärderar tillsammans med Göteborgs Energi är Thermal energy storage (TES).

Mer bildligt talat fungerar det som en energilagringstermos. Produkten fångar upp termisk överskottsenergi som lagras och sedan kan tas ut vid behov. Lösningen är tekniskt sett väl utvecklad men kräver nu en större investering för att kunna realiseras. Här kan det offentliga bidra för att möjliggöra helt nya lösningar.

Bygga ett bättre samhälle

Vi ser fram emot att lyfta vikten av säkrad energiförsörjning på vårt seminarium i Almedalen och att fortsätta driva frågan. Att klara av en utbyggnad av Sverige och samtidigt uppnå de ambitiösa klimatmålen är en stor utmaning. En säkrad energiförsörjning behövs för att fortsätta resan mot klimatneutralitet och för att bygga ett bättre samhälle.

Forrige artikel Tågoperatörerna: Skärpt skuggpris på koldioxid i väntan på global skatt Tågoperatörerna: Skärpt skuggpris på koldioxid i väntan på global skatt Næste artikel Skogsstyrelsen: Vårt beslut innebär inte fler nyckelbiotoper i nordväst Skogsstyrelsen: Vårt beslut innebär inte fler nyckelbiotoper i nordväst
Bo Dockered:

Bo Dockered: "Statens skogar kan lösa striden i skogen"

DEBATT. Det kommer signaler om att Sveaskog motarbetar januaripartiernas överenskommelse om ett nytt markbytesprogram. Men januariavtalet är kristallklart – bolaget ska avstå mark som staten kan använda i bytesaffärer med enskilda skogsägare, skriver Bo Dockered, tidigare styrelseordförande Sveaskog.