Ska klimatet prioriteras över andra globala mål?

OPINION. Klimatet har stulit dagordningen i den politiska debatten. Men innebär det att klimatet ska prioriteras över de andra globala målen? Det skriver Mattias Söderberg, ordförande för klimatarbetet i globala Act Alliance.

2015 är ett år som kommer att gå till historien. Det var året då världens länder kom överens om ett globalt klimatavtal – Parisavtalet. Men det var också året då 17 globala mål antogs som bland annat förpliktigar alla FN:s 193 medlemsländer att avskaffa fattigdom, hunger, extrema orättvisor och säkerställa bra utbildning, bättre hälsa åt alla, anständiga arbetsvillkor och hållbarare ekonomisk tillväxt.

Målen valdes inte av en slump. De är ett resultat av långa förhandlingar och bygger på forskning och analyser av vad som behövs för att skapa en rättvisare värld där alla får samma möjligheter och en framtid utan konflikter, hunger, diskriminering och fattigdom.

Här är det mer bråttom

Men några mål brådskar mer än andra, och just nu är det särskilt klimatet som är i fokus. Utöver att vara ett av de 17 globala målen har klimatet också ett eget avtal, Parisavtalet. Det visar hur mycket fokus det är på det här ämnet just nu. Konsekvenserna av klimatförändringarna drabbar oss snabbare än förväntat, och även om många länder inte kan komma överens om vad som ska göras, råder en stadigt stigande enighet om att vi måste göra något nu innan det är för sent.

Men för de människor som går och lägger sig hungriga varje kväll, eller de människor som lever mitt i glömda konflikter är klimatet långt ifrån det viktigaste globala målet. Så hur ska vi prioritera?

Svaret är relativt enkelt; vi ska prioritera allt, och vi behöver skruva upp ambitionerna rejält. Trots att de på pappret är utformade som 17 olika mål är målen så tätt sammankopplade att vi inte kan nå den ena målet utan att prioritera det andra. Vi kan helt enkelt inte avskaffa hunger och fattigdom om vi inte också prioriterar utbildning och hållbar tillväxt. Likaså kan vi aldrig uppnå jämlikhet om inte alla har tillgång till rent vatten och bättre hälsa.

Nödvändigt fokusera på alla mål

Därför vill jag också gå så långt som att säga att vi inte kan begränsa den globala uppvärmningen till under 1,5 grader, som just nu har politiskt fokus, om vi inte fokuserar på alla de globala målen. Låt oss ta ett par exempel:

Mål 11 handlar om hållbara städer och samhällen. Det är ett eget mål då hållbarhet täcker flera områden som transport, vatten och skräp. Men om inte våra samhällen utvecklas med klimatvänliga och gröna lösningar kommer vårt samlade utsläpp av växthusgaser fortsätta öka.

Mål 8 handlar om arbete och tillväxt. Det är ett mål som många regeringar prioriterar, men om tillväxten inte är grön når vi aldrig våra klimatmål.

Risken att sätta krokben

Det råder inga tvivel om att antagandet av de globala målen är en av de största globala framgångarna i modern tid. Det är ett fantastiskt initiativ som kan trygga en rättvis och hållbar utveckling. Men om vi fokuserar för mycket på enskilda mål sätter vi bara krokben för oss själva. Vi bör därför sluta diskutera vilket globalt mål som är viktigare än andra. Istället ska vi förskjuta debatten till hur vi kan skapa bättre synergi och se till att vi lyckas med ett enskilt mål som samtidigt bidrar till en positiv utveckling för de andra målen.

Om vi ska lösa klimatkrisen, som just nu är högst prioriterat för många, så krävs det att vi tar de globala målen på allvar.

Forrige artikel Kommissionens begäran om nya klimatpengar får nobben Kommissionens begäran om nya klimatpengar får nobben Næste artikel Kritik från två håll – regeringen utan åsikt om vattenreform i EU Kritik från två håll – regeringen utan åsikt om vattenreform i EU
  • Rapportera

    Dag Lindgren

    Ökningstakten i klimatutsläppen ökar!

    Globala utsläppen av fossilt kol ökar i accelererad takt! Jorden fjärmar sig allt mer från Paris-avtalet. Det måste få högsta prioriteten att inleda en utveckling så de globala utsläppen minskar. När globala minskningstakten når en procent per år kanske andra mål kan likställas.
    Även om klimatet får högsta prioritet i närtid skall vi förstås sträva att uppfylla de andra målen också.

Naturvårdsverket varnar för neddragning nästa år

Naturvårdsverket varnar för neddragning nästa år

BUDGETUNDERLAG. Naturvårdsverket behöver ett höjt förvaltningsanslag nästa år, annars kan 100 tjänster försvinna.
– Vi är angelägna om att politiken känner till vad som skulle hända om vi inte får en höjning av anslaget, säger generaldirektör Björn Risinger till Altinget.