Sjöfarten anklagas för att förhala klimatåtgärder

IMO. Den internationella sjöfartens ambitioner att energieffektivisera är alldeles för låga, enligt miljörörelsen. Men sjöfartens globala samarbetsorgan slår ifrån sig kritiken. Svenska förhandlare hoppas på att kunna snäppa upp ambitionerna.

Den internationella sjöfarten har enats målet att halvera utsläppen fram till år 2050 (jämfört med 2008 års nivåer), samtidigt som utsläppen för varje transporterade enhet ska vara 40 procent lägre år 2030.

Men hur vägen dit ska se ut har så här långt varit mer oklar. Näringen har haft svårt att enas kring åtgärderna hittills, men i veckan kan viktiga steg tas när en arbetsgrupp inom FN:s sjöfartsorgan IMO samlas i London.

Frågan är dock hur effektiva det första paketet av kortsiktiga åtgärder faktiskt är? Inför samtalens start riktade miljörörelsen och experter kraftig kritik mot bristerna i det paket med energieffektiviseringsåtgärder som ligger på bordet.

Login