SD: Tillsätt en ny energikommission och utveckla kärnkraften

DEBATT. Sverige borde upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft, driftssäkerhet och minimera beroendet av fossila kraftkällor. Detta kan ske genom bevarande och utveckling av kärnkraft, skriver Mattias Bäckström Johansson (SD).

Mattias Bäckström Johansson (SD)
Energipolitisk talesperson
 

En nyligen genomförd opinionsmätning visar att stödet för en sundare energipolitik tilltar allt mer, där drygt två av tre svenskar vill behålla kärnkraften och allt fler vill bygga ut den.

Detta är mycket glädjande. Kärnkraften är i praktiken helt avgörande i kampen om att minska utsläppen av växthusgaser – både i Sverige och globalt – samtidigt som vi har ett robust och leveranssäkert kraftsystem.

Lyser med sin frånvaro

Sveriges elleveranser har under lång tid kännetecknats av hög el-kvalitet och god driftsäkerhet. Dock har marginalerna i kraftsystemet minskat betydligt under senare år, delvis som en följd av kärnkraftsnedläggningar. Men det är även uppenbart att den befintliga energiöverenskommelsen inte har förmågan att kunna bibehålla den höga kvalitet vi är vana vid.

I den tidigare överenskommelsen var vi ensamma om att föreslå ett leveranssäkerhetsmål för Sveriges elförsörjning, vilket då avvisades.

Samma förslag återkom sedan i våras och riksdagen röstade då ja, vilket innebar att regeringen fick i uppdrag att fram ett leveranssäkerhetsmål för elförsörjningen – trots detta lyser regeringens ambitioner alltjämt med sin frånvaro.

Betala för mer utsläpp

Inför valet förra året var vi även ett av få partier som gick till val på att förlänga livslängden på Ringhals 1 och 2. Efter valet var vi däremot ensamma om att lägga fram en invit om att rädda Ringhals och när förslaget hanterades i riksdagen var vi lika ensamma om att ge Vattenfall ett ägardirektiv om att driva reaktorerna vidare.

Detta kommer resultera i att Sverige under vinterhalvåret framöver kommer att ha ett mycket stort underskott av el under de mest kritiska timmarna. Det innebär dyrare elpriser och en dålig klimatpolitik.

När Konjunkturinstitutet i somras gjorde en grov uppskattning över hur utsläppen påverkas av detta kom man fram till att de kan öka med uppemot 8 miljoner ton årligen. Resultatet av regeringens politik är alltså att medborgarna ska betala för mer utsläpp, inte mindre.

Blygsamt stöd

Kärnkraften står för nästan hälften av Sveriges elförsörjning. Trots detta har det statliga stödet till forskning på kärnteknikområdet under lång tid varit ytterst blygsamt. Kärnkraften borde i stället ha ett klart uttalat utrymme inom de prioriterade insatserna för energiforskning, vilken vi menar är en grundläggande komponent för ett utsläppsfritt energisystem.

Fjärde generationens kärnkraft

Sverige bör även delta i det internationella arbetet tillsammans med andra kärnkraftsnationer för att utveckla tekniken, så att fler länder ska kunna få tillgång till leveranssäker och koldioxidfri baskraft.

Med fjärde generationens kärnkraft skulle vi kunna fortsätta producera kärnkraftsel med oförminskad eller utökad omfattning under tusentals år, utan att behöva bryta något nytt uran överhuvudtaget.

För att kunna ta steg fram på detta område föreslår vi att Sverige ska satsa på en statligt finansierad forskningsreaktor för fjärde generationens kärnkraft.

En ny energikommission 

Samtidigt som problemen med kraftförsörjning till storstäderna tilltar är det tydligt att stödet för den energiöverenskommelse som regeringen lutar sig mot sviktar, såväl i riksdag som i opinion.

Därmed är det hög tid att tillsätta en ny energikommission utifrån hur verkligheten ser ut idag. Den nya kommissionen bör ha som mål att Sveriges energiförsörjning ska upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och driftssäkerhet, samtidigt som beroendet av fossila kraftkällor, även i form av import, minimeras.

För att nå dessa mål borde bevarande och utveckling av kärnkraften stå högst på agendan.

Forrige artikel "Dags att uppdatera begreppet hållbart skogsbruk" Næste artikel Svenskt näringsliv: von der Leyen hittar delvis rätt Svenskt näringsliv: von der Leyen hittar delvis rätt
KD vill lägga ner Havs- och vattenmyndigheten

KD vill lägga ner Havs- och vattenmyndigheten

MYNDIGHETER. Kristdemokraterna vill lägga ner Havs- och vattenmyndigheten. "Det finns en stor kritik mot myndigheten" säger partiets miljöpolitiska talesperson Kjell-Arne Ottosson.