SD och Djurens rätt enas kring cirkusdjur

KORTNYTT. Sverigedemokraterna går på djurskyddsorganisationernas linje om ett generellt förbud mot djur på cirkus.

Sverigedemokraterna anser att det bör införas ett generellt förbud mot att använda sig av icke-domesticerade djur på cirkus, ett förbud som ska kompletteras med en lista över vilka djur som är tillåtna att använda i cirkusverksamhet – en så kallad positiv lista.

Det föreslår SD-ledamöterna Martin Kinnunen, Runar Filper och Cassandra Sundin i en följdmotion till regeringens proposition Ny djurskyddslag.

Sverigedemokraternas uppfattning om strängare begränsning av djur på cirkus ligger i linje med bland annat Djurens rätt. Djurskyddsorganisationen vill också se en positiv lista istället för att bibehålla systemet med en negativ lista för djur på cirkusar, det vill säga en lista över vilka djur som inte är tillåtna inom cirkusnäringen.

Login