Så vill Svenskt Näringsliv få ny kärnkraft på plats

I en detaljerad att göra-lista lägger Svenskt Näringsliv fram sin plan för hur energisystemet ska bli fossilfritt, teknikneutralt och kostnadseffektivt. Men i planen ingår inte en övergripande elmarknadsutredning.
– Att vända upp och ner på allting kommer att ta väldigt mycket tid, som inte finns, säger Marie Knutsen-Öy, energipolitisk expert.

Är mottagarna med på noterna?<br>
Är mottagarna med på noterna?
Foto: Pernilla Wahlman / TT
Jacob Hederos

”Sverige ska ha ett elsystem som varje timme, året runt, levererar fossilfri el till
användarna till internationellt konkurrenskraftiga elkostnader. Detta gäller
såväl år 2040 som hela vägen fram dit”

Det bör vara inledningen på Sveriges nya energipolitiska mål om Svenskt Näringsliv får bestämma. Och det bör antas redan när en ny regering tillträder, för att därefter förankras i en bredare politisk överenskommelse.

Men om budskapet hörsammats in i de pågående regeringsförhandlingarna, låter Marie Knutsen-Öy, energipolitisk expert på Svenskt Näringsliv, vara osagt.

I dag är lagstiftningen anpassad för den kärnkraft vi har nu

Marie Knutsen-Öy, Energipolitisk expert, Svenskt Näringsliv

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00