Så vill regeringen ändra skatter på miljö och energi

Här är hela listan på förslagen om skatter och avgifter inom miljö och energi i regeringen Löfvens första budget.

Mikroproducenter av el från förnybara källor får en skatterabatt på 60 öre per kilowattimme, men högst 18 000 kronor per år.

Energiskatten på låginblandad Fame i diesel höjs från 16 till 92 procent av den som gäller för dieseln.

Biodrivmedlet HVO i diesel slipper helt energiskatt och koldioxidskatt. Det ska tillämpas retroaktivt från den 1 maj i år. Nu är HVO skattebefriat upp till 15 volymprocents inblandning i diesel.

Login