Så vill partierna se snabbare miljöprövning

OMSTART. En samlad myndighetsröst, ett grönt spår med lägre miljöprövningskrav och mål om halverade tillståndsprocesser. Det är några av frågorna som diskuteras när riktlinjerna dras upp för hur miljötillståndsprövningen nu ska ses över – igen.

I regeringsförklaringen i höstas kom en ny formulering in utöver de tidigare överenskommelserna i januariavtalet:
”Prövningsprocesser och regelverk behöver ses över så att hänsyn tas till både samhällsnytta och lokal miljöpåverkan när ett projekt prövas.” Men vad detta innebar i praktiken var länge svårt att få reda på.

Läs också: Ska klimatanpassa lagar – och samtidigt utreda psykologiskt försvar

Förhandlingarna kring de kommande utredningsdirektiven har nu gått in i ett mer intensivt skede. För Centerpartiets Rickard Nordin är det centralt att förändra situationen där framför allt Svenskt näringsliv upplever att tillståndsprocesserna tar för lång tid och emellanåt upplevs som hopplösa.

Login