Så ska Jordbruksverket stoppa läckage

KORTNYTT. Höga halter av ämnet diflufenikan, som finns i vissa ogräsmedel, hittas i vattendrag i södra Sverige. Jordbruksverket startar nu en informationskampanj för att minska läckaget. 

Diflufenikan är ett ämne i växtskyddsmedel, som gör det möjligt för lantbrukare att bekämpa ogräs. Den godkännda halten för ämnet har överskridits fler gånger under flera år, varför Jordbruksverket nu sätter in en informationskampanj. 

Läs också: Omstöpt jordbrukspolitik möter mothugg

Syftet med kampanjen är för att få lantbrukarna, främst i södra Sverige, att minska risken för läckage. 

Login