S och MP har bytt åsikt om flygskatt

KLIMAT. Regeringen har beställt förslag om skatt på flygresor – trots att regeringspartierna för mindre än tio år sedan tyckte att man inte kan ha en sådan skatt när flyget ingår i EU:s handel med utsläppsrätter.

Regeringen har gett Kammarkollegiets chefsjurist Gabriella Loman i uppdrag att utreda en skatt på flygresor. Enligt direktiven ska hon lämna förslag på hur en flygskatt ska utformas så att flygets klimatpåverkan minskar. I uppdraget ingår också att titta på flygskatter i andra EU-länder, som Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Loman ska också ta ställning till om Transportstyrelsens avgift per avresande passagerare ska avskaffas om en flygskatt införs.

Senast den 30 november nästa år vill regeringen ha utredarens förslag.

Det är inte första gången som en flygskatt är aktuell i Sverige.

Login