"S kickstartar ekonomin genom att göra det enklare att resa"

DEBATT. Komplicerade system, otillgänglig kollektivtrafik eller många tågbyten ska inte hindra ett klimatsmart resande i vårt land eller till Europa. Vi socialdemokrater går därför vidare med flera satsningar på tågen och kollektivtrafiken, skriver Anna-Caren Sätherberg (S), vice ordförande i trafikutskottet.

Anna-Caren Sätherberg (S)
Riksdagsledamot och vice ordförande trafikutskottet


Att kunna röra sig enkelt, effektivt och fritt i vårt avlånga land är helt avgörande för oss som bor i Sverige. Att enkelt kunna ta sig till och från jobbet, åka på festivalen, till vänner och familj, på semester till fjällen, handla och så vidare. Så mycket i vår vardag kräver transport, men också på vår fritid och semester.

Ta bort hinder

Just nu, under coronakrisen, ombeds vi avstå från onödiga resor. Det är viktigt för att minska på smittspridningen. Men när krisen väl är över vill vi socialdemokrater att det ska vara lätt att resa klimatsmart i hela vårt land och även till Europa. Resande är en stor del av våra liv. För att hela landet ska leva, för att du ska kunna göra det du vill och för att vi ska klara av klimatomställningen behöver vi hela tiden skapa smidigare sätt att resa på.

Komplicerade system, otillgänglig kollektivtrafik eller många byten på tåget ska inte vara hinder för att man på ett klimatsmart sätt ska kunna resa i vårt land eller till Europa. Vi socialdemokrater går därför vidare med flera satsningar på tågen och kollektivtrafiken.

Förra veckan presenterades två delar som ingår i vårt arbete med att skapa framtidens resande.

Ett nationellt biljettsystem

Den första är arbetet med att skapa ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken. I dag är det extremt komplicerat att åka över region- och kommungränser när man behöver byta bolag för vem som kör bussen eller tåget. Det blir onödigt komplicerat att planera sin resa.

Att resa med kollektivtrafik är klimatsmart och vi vet att allt fler resenärer vill kunna välja hållbara transporter. Ett nationellt biljettsystem kommer att göra det enklare att välja buss, tåg eller färja, i hela vårt land.

Nattåg till Europa

Den andra delen är upphandlingar av nattåg ut till Europa. Vi vill även här att det ska vara enkelt att åka på sin semester via tåg. Vi arbetar för att det inom några år ska gå nattåg från Sverige till olika platser i Europa.

Kickstarta ekonomin

Att få fler att välja kollektivtrafik och tåg kommer vara viktigt i arbetet med att nå klimatmålet. För att lyckas med att minska utsläppen av växthusgaser inom transportsektorn med 70 procent fram till 2030 behöver vi arbeta med att göra det enklare för folk att resa på landsbygderna.

Vi vill också göra det enklare för dig att välja de klimatsmarta valen genom att göra det obligatoriskt att redovisa klimatpåverkan i samband med marknadsföring och försäljning av resor med buss, tåg, flyg eller färja.

Nu fortsätter vi avstå onödiga resor under coronakrisen, men när detta är över ska vi socialdemokrater kickstarta den svenska ekonomin med att göra det enklare att resa i hela Sverige och till Europa. Vi kommer fortsätta arbeta för att det ska bli enklare att resa klimatsmart i framtiden.

Forrige artikel Debatt: Regeringen – ge klartecken för havsbaserad vindkraft Debatt: Regeringen – ge klartecken för havsbaserad vindkraft Næste artikel Lena Ek: Vi behöver fler svenska företrädare i Bryssel Lena Ek: Vi behöver fler svenska företrädare i Bryssel
Isabella Lövin: En enorm tragedi med torsken

Isabella Lövin: En enorm tragedi med torsken

INTERVJU. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) inledde sin politiska karriär med att ta fram en ny gemensam fiskepolitik för unionen. Lockas hon av att ge sig in i frågorna igen, med tanke på hur tillståndet ser ut för många fiskebestånd?