Rop efter ännu fler elnätsåtgärder

NÄTKONCESSIONER. Det är generellt tummen upp till förslagen för att effektivisera utbyggnaden av elnäten, men bland andra Svenska kraftnät vill se ännu mer åtgärder. Det höjs också varnande fingrar för att myndigheter kan komma i kläm.

Det har stundtals varit högspänning i den politiska elbristdebatten. Men det åtminstone råda enighet kring en åtgärd: Att elnäten behöver byggas ut kraftigt för att Sverige ska kunna nå sina klimat- och energimål.

Nuvarande regelverk anses dock sätta käppar i hjulen i det arbetet, och därför har efterfrågan på förändringar och förbättringar varit stor. För att reda i frågan fick Elsäkerhetsverkets generaldirektör Elisabet Falemo regeringens uppdrag att se över reglerna för att få tillstånd att bygga och driva elledningar, nätkoncessionsprocessen.

Nu har utredningen varit ute på remiss, och förutom ett par länsstyrelser och kommuner har reaktionerna kommit in till regeringen.

Login