Romson: Ingen CCS-strategi på gång

KLIMAT. Regeringen planerar inte att ta fram en strategi för geologisk lagring av industrins koldioxidutsläpp, enligt klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Regeringen har inte beslutat att ta fram någon nationell CCS-strategi. Det vill säga en strategi för utveckling av geologisk lagring av industrins koldioxidutsläpp. Det skriver klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) i ett svar på en skriftlig fråga från riksdagsledamoten Jesper Skalberg Karlsson (M).

Huruvida Åsa Romson anser att en sådan strategi behövs för Sverige framgår inte av svaret. Hon skriver däremot att:

"Givet de stora utmaningar vi står inför på klimatområdet bör vi vara öppna för de tekniker som kan erbjuda hållbara lösningar, utan att låsa oss för vilken roll specifika tekniker kan komma att spela i det långsiktiga arbetet för att minska Sveriges utsläpp av växthusgaser."

Läs tidigare artikel på Altinget om krav från industrin och forskningen på en nationell CCS-strategi för Sverige "Krav på nationell CCS-strategi".

Forrige artikel Svenska kraftnät planerar att investera för 14 miljarder Næste artikel Kemikalieinspektionens kamp har gett resultat