Riksrevisionen: Påfallande låga krav på Swedavias samhällsuppdrag

GRANSKNING. Swedavia är ett statligt vinstdrivande flygplatsbolag med utbyggnadsplaner för miljarder. Samtidigt har bolaget ett samhällsuppdrag att bidra till minskade klimatutsläpp. Riksrevisionen frågar sig nu hur regeringen får ekvationen att gå ihop.

Statliga Swedavia ska inte bara äga och driva tio flygplatser med vinst. Bolaget ska samtidigt bidra till att de transportpolitiska målen och målet om minskade utsläpp från flyget nås, enligt det samhällsuppdrag som riksdagen har beslutat om. Riksrevisionen granskar nu hur Swedavia och regeringen hanterar denna målkonflikt. 

– De krav som ställts på Swedavia när det gäller samhällsuppdraget har varit påfallande låga. Det finns därför en risk att Swedavia prioriterat lönsamhetsmålet på klimatmålets bekostnad, säger Mikael Halápi, chef för Riksrevisionens effektivitetsrevision, i ett pressmeddelande.

Riksrevisionen konstaterar att flygtrafiken beräknas öka de kommande decennierna och att Swedavias investeringsprogram under perioden 2016-2025 omfattar över 42 miljarder kronor.

Login