Riksrevisionen: Påfallande låga krav på Swedavias samhällsuppdrag

GRANSKNING. Swedavia är ett statligt vinstdrivande flygplatsbolag med utbyggnadsplaner för miljarder. Samtidigt har bolaget ett samhällsuppdrag att bidra till minskade klimatutsläpp. Riksrevisionen frågar sig nu hur regeringen får ekvationen att gå ihop.

Statliga bolaget Swedavia äger och driver tio flygplatser.
Statliga bolaget Swedavia äger och driver tio flygplatser.Foto: Johan Nilsson/TT
Johanna Alskog

Swedavia AB, som är helägt av svenska staten, äger, driver och utvecklar flygplatser i Sverige. Swedavia har dessutom ett uppdrag att inom ramen för affärsmässighet aktivt medverka i utvecklingen av den svenska transportsektorn och bidra till de av riksdagen beslutade transportpolitiska målen.
Källa: Regeringen.se

Statliga Swedavia ska inte bara äga och driva tio flygplatser med vinst. Bolaget ska samtidigt bidra till att de transportpolitiska målen och målet om minskade utsläpp från flyget nås, enligt det samhällsuppdrag som riksdagen har beslutat om. Riksrevisionen granskar nu hur Swedavia och regeringen hanterar denna målkonflikt. 

– De krav som ställts på Swedavia när det gäller samhällsuppdraget har varit påfallande låga. Det finns därför en risk att Swedavia prioriterat lönsamhetsmålet på klimatmålets bekostnad, säger Mikael Halápi, chef för Riksrevisionens effektivitetsrevision, i ett pressmeddelande.

Riksrevisionen konstaterar att flygtrafiken beräknas öka de kommande decennierna och att Swedavias investeringsprogram under perioden 2016-2025 omfattar över 42 miljarder kronor.

Dokumentation

Swedavias tio flygplatser
Kiruna Airport
Luleå Airport
Umeå Airport
Åre Östersund Airport
Stockholm Arlanda Airport
Bromma Stockholm Airport
Göteborg Landvetter Airport
Visby Airport
Ronneby Airport
Malmö Airport


Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00