Reseavdraget ska klimatanpassas

ARBETSRESOR. Skatteavdraget för resor till och från jobbet måste bli klimatsmartare. Det anser regeringen som nu har tillsatt en utredning.

Sverige bör gå i Norges och Danmarks fotspår. Det anser regeringen som nu har tillsatt en kommitté som ska ta fram ett förslag på ett avståndsbaserat reseavdrag. Det vill säga att avdraget ska vara färdmedelsneutralt, utan den koppling som finns i dag till faktiska biljett- eller bilkostnader.

Lennart Olsen och Gabriella Loman blir ordförande respektive vice ordförande för kommittén, utredningsarbetet pågår långt bortom denna mandatperiod. Slutbetänkandet ska lämnas till regeringen sommaren år 2019.

Regeringen vill att systemet på ett bättre sätt ska gynna resor med låga utsläpp av växthusgaser, det vill säga resor med kollektivtrafik till förmån för resor med bil, än i dag. Samtidigt ska kommittén se över hur en förändrad avdragsrätt kommer att påverka dem som bor där det faktiskt inte finns några direkta alternativ till att resa med bil, det vill säga där kollektivtrafiken är begränsad.

Login