Regeringens besked: Skogsutredningen får mer tid

SENT BESKED. Skogsutredaren Agneta Ögren har väntat på svar i två månader. Nu meddelar regeringen att skogsutredningen kommer att förlängas, exakt hur många månader är ännu inte klart.

Efter två månaders tystnad kom till slut svaret från regeringen – den stora skogsutredningen får förlängd arbetstid.

– Vi har fått besked om att vi får en viss summa pengar. Nu har vi räknat på vad det skulle räcka till. Vi tror och hoppas på en förlängning till oktober eller november, men nu är det upp till departementet, säger utredaren Agneta Ögren till Altinget.

I mitten på mars lämnade Ögren in en begäran till miljö- och näringsdepartementen om förlängning för att hinna med det omfattande utredningsuppdraget. I torsdags skrev Altinget om att regeringen fortfarande inte lämnat något svar – vare sig ett ja eller nej – trots att utredningen i praktiken endast hade två veckor kvar innan allt skulle vara klart.

C: Ville förlänga lagom mycket

Agneta Ögren begärde ett års förlängning av utredningen. Centerpartiet, utredningens uppdrag är en del av januariavtalet, stöttade Ögrens begäran om förlängning, men ansåg att ett år var att ta i.

– Men ett helt år låter mycket. För vår del är det avgörande att utredningen leder till skarp lagstiftning redan under mandatperioden, sade Peter Helander (C) till Altinget då.

Exakt beslut upp till regeringen

Exakt hur lång tid utredningen kommer att få på sig är nu upp till regeringen att avgöra, utifrån de beräkningar som utredningen har lämnat in. Beslutet om ett tilläggsdirektiv kommer eventuellt att fattas redan på torsdag, men mer sannolikt är att beslutet kommer vid regeringssammanträdet den 11 juni, enligt miljöminister Isabella Lövins (MP) pressekreterare Jakob Lundgren.

Forrige artikel Skogsutredaren: Skogsutredaren: "Jag utgick från att jag skulle få ett svar" Næste artikel Långsam minskning av plastbärkassar Långsam minskning av plastbärkassar
 • Rapportera

  Sverker Liden · Jägmästare

  Statsbyråkratins skogsutredning.

  Att kalla utredningen en "stor skogsutredning" är minst sagt en överdrift. Utredningen sägs behandla hur skogsägarens rätt till skydd av egendom, äganderätt, skall stärkas. Men regeringen förbjuder uttryckligen utredaren att undersöka på vilka grunder den pågående konfiskationen och socialiseringen av skogsmark drivs.
  Nu har förvaltningsdomstolarna börjat undersöka den saken varav en i Skåne slagit fast att det saknas författningsmässig grund för konfiskationerna.Att regeringen tillsätter en utredare som är domare men förbjuder vederbörande att undersöka den fråga som orsakar konflikterna visar att statsbyråkratins utredning bara är en begränsad insats för att försöka lägga ut dimridåer över regeringens och myndigheternas dubbelspel. Varför tillsätter man en utredning med 20 experter från alla myndigheter och skogsindustrin som försöker få de små skogsägarna att betala för statens och skogsindustrins misslyckade styrning av skogspolitiken. Att statsbyråkratin kan styra en offentlig utredning som skall granska deras egen verksamhet saknar trovärdighet. Tillsätt en parlamentarisk utredning.
  Sluta upp med konfiskationerna och lämna tillbaka beslagtagen mark och rättigheter. Efterlev Riksdagens beslut om att skogsägaren har rätt att sköta sin skog i frihet under ansvar. Jag hoppas utredaren tar fasta på vad som gynnar skogens mångfald inte statsbyråkratins skadliga aktiviteter.