Regeringen förenklar för solenergi

KORTNYTT. Regeringen vill underlätta utbyggnaden av förnybar elproduktion och lämnar förslag på att ta bort kravet på bygglov för solcellspaneler och solfångare. 

Regeringen vill förenkla utbyggnaden av solenergi. Genom att ta bort krav på bygglov för att montera solfångare och solcellspaneler som följer en byggnads form hoppas regeringen på en snabb ökning av solenergi. Förslaget i lagrådsremissen ska även underlätta och gynna för byggnadsnämnderna och rättsväsendet, samtidigt som omställningen till förnybar el ska bli enklare att genomföra. 

– De senaste tio åren har det skett en snabb ökning av solenergi och den installerade effekten i världen har ökat nära 50 gånger. Men användningen i Sverige är fortfarande väldigt liten. Genom att vi tar bort bygglovet för solceller och solfångare avlastar vi byggnadsnämnderna samtidigt som vi också gör oss av med ett hinder för mer förnyelsebar energi i Sverige, säger bostadsminister Peter Eriksson (MP) i ett pressmeddelande.

Förändringen genomförs som ett led i regeringens pågående arbeta med att förenkla regelsystemet för bygglov och därmed även öka bostadsbyggandet.

Login