Regeringen lyssnar inte på Kärnavfallsrådet – nedläggning ligger fast

S-regeringens tidigare besked om nedläggning av Kärnavfallsrådet bekräftas av den nya regeringen. Detta trots flera invändningar från rådet.

Framställan är undertecknad av rådsmedlemmarna Carl-Reinhold Bråkenhielm, Tuija Hilding-Rydevik, Ingmar Persson, Linda Soneryd, Mats Harms-Ringdahl, Mikael Karlsson, Sophie Grape,Thomas Kaiserfeld, Hannu Hänninen och Ingvar Persson.
Framställan är undertecknad av rådsmedlemmarna Carl-Reinhold Bråkenhielm, Tuija Hilding-Rydevik, Ingmar Persson, Linda Soneryd, Mats Harms-Ringdahl, Mikael Karlsson, Sophie Grape,Thomas Kaiserfeld, Hannu Hänninen och Ingvar Persson.Foto: Kärnavfallsrådet
Jacob Hederos

Strax före valet blev det klart att S-regeringen inte avsåg att förlänga Kärnavfallsrådet mandat som löper ut vid årsskiftet. Anledningen var framför allt att uppdraget för rådet skulle anses avslutat när ett beslut fattats om slutförvaret, enligt direktiven.

Men rådet, som består av aktiva forskare inom naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskap och humaniora, sakkunniga samt ett kansli, höll inte med.

– Det här kom som en överraskning. De signaler som vi fått under våren i dialog med miljödepartementet om hur de nya direktiven skulle kunna se ut efter årsskiftet var att uppdraget skulle förlängas. Vi anser att det finns många viktiga uppgifter kvar för oss. Och om det blir ny kärnkraft, kan det bli nya typer av kärnavfall som kräver andra former av slutförvaring, sade rådets ordförande Carl-Reinhold Bråkenhielm till DN tidigare i höstas.

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00